« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh stanovení Břeclavská Jezerní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_01.1_Breclavska_Jezerni_9_2023_0402067_2022_Zona_30.pdf
S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.BŘECLAVSKÁ - JEZERNÍ - STARÉ NÁMĚSTÍ- MK
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> LEDEN 2023
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br>
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0673-2023
-STARÉ NÁMĚSTÍ - MK
<br> ULICE BŘECLAVSKÁ - JEZERNÍ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁZ.MAREČKOVÁ ING.Z.NEČASING.M.PERNICA
<br> _Zóna 30
<br> 0402067_2022_MČ Brno - jih_ul.Břeclavská - Jezerní - Staré náměstí
<br> DZ musí být realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> prověřeny vlečnými křivkami na návrhová vozidla <.>
a vpravo 20m a všechny úpravy v této výkresové dokumentaci byly
v nejvyšší dovolené rychlosti 30km/h dle ČSN 73 6102 a tj.vlevo 20m
Rozhledové trojúhelníky v křižovatce pro zastavení jsou vyneseny
<br> dopravní situace na ulici Břeclavská <.>
vodorovného a svislého dopravního značení,z důvodu zpřehlednění
byla vypracována výkresová dokumentace,za účelem instalace
Na základě požadavku MMB - OD a po podnětu MČ Brno - jih
Pozn.:
<br> B
øe
<br> c
la
v
s
k
á
<br> Je
ze
rn
í
<br> B
ø
e
c
la
<br> v
s
k
á
<br> Je
ze
rn
í
<br> 19
<br> 15
<br> 13
<br> 2
1
<br> 11
<br> 4
<br> 2
<br> 16
<br> 14
<br> 12
<br> 2
3
<br> 2
<br> 10
<br> 8
<br> 6
<br> 4
<br> 2
<br> 7
<br> 5
<br> 3
<br> 2
<br> 37
<br> 36
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 35 34
<br> 3
3
<br> 3
1
<br> 3
0
<br> 2
9
<br> 2
8
<br> 26
<br> S
t
a
r
é
<br> n
á
<br> m
ì
s
t
í
<br> 25
2422
<br> 21
<br> 20
<br> 1918
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9a9
<br> 11
<br> 12
<br> 17
<br> 16
15
<br> 1
4
<br> 23
<br> dl
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> d
...
Navrh_stanoveni_Breclavska_Jezerni_0421164_2023.pdf
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0421164/2022/12 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
Č.J.: MMB/0003245/2024/KAU TEL./E-MAIL: 542 174 090/kaucky.jan.od@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Oznámení záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci III.třídy v ulicích
<br> Břeclavská,Jezerní,Staré náměstí v Brně – MČ Brno – jih <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),obdržel podnět Úřadu městské části města Brna,Úřadu městské části města Brna,Brno-jih <,>
<br> odboru životního prostředí,Mariánské nám.13,617 00 Brno,který se na odbor dopravy MMB obrátil ve
<br> věci posouzení dopravní situace v dopravním prostoru Jezerní x Břeclavská.Podnět ÚMČ byl iniciován
<br> emailovým podáním z emailové adresy vrbka.jan@brno-jih.cz,upozorňujícím na nepřehlednou
<br> dopravní situaci v křižovatce ulic Jezerní x Břeclavská v Brně.Na základě podnětu na místní úpravu
<br> provozu byla společností Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská 1 a,Brno,IČ 60733098 zpracována
<br> projektová dokumentace výkres č.01.1 s názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE BŘECLAVSKÁ
<br> – JEZERNÍ – STARÉ NÁMĚSTÍ - MK“ s datem: LEDEN 2023,ve formátu 1:500 (zakázka č.0673-2023) <.>
<br> Tato výkresová dokumentace byla předložena k projednání dotčenému orgánu,Policii České republiky <,>
<br> Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovanému pracovišti dopravního
...
Vykres_01.1_Vlecne_krivky_Breclavska_Jezerni_0402067_2022_Zona_30.pdf
S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.BŘECLAVSKÁ - JEZERNÍ - STARÉ NÁMĚSTÍ- MK
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> LEDEN 2023
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br>
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0673-2023
-STARÉ NÁMĚSTÍ - MK
<br> ULICE BŘECLAVSKÁ - JEZERNÍ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁZ.MAREČKOVÁ ING.Z.NEČASING.M.PERNICA
<br> _Zóna 30
<br> 0402067_2022_MČ Brno - jih_ul.Břeclavská - Jezerní - Staré náměstí
<br> DZ musí být realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> prověřeny vlečnými křivkami na návrhová vozidla <.>
a vpravo 20m a všechny úpravy v této výkresové dokumentaci byly
v nejvyšší dovolené rychlosti 30km/h dle ČSN 73 6102 a tj.vlevo 20m
Rozhledové trojúhelníky v křižovatce pro zastavení jsou vyneseny
<br> dopravní situace na ulici Břeclavská <.>
vodorovného a svislého dopravního značení,z důvodu zpřehlednění
byla vypracována výkresová dokumentace,za účelem instalace
Na základě požadavku MMB - OD a po podnětu MČ Brno - jih
Pozn.:
<br> B
øe
<br> c
la
v
s
k
á
<br> Je
ze
rn
í
<br> B
ø
e
c
la
<br> v
s
k
á
<br> Je
ze
rn
í
<br> 19
<br> 15
<br> 13
<br> 2
1
<br> 11
<br> 4
<br> 2
<br> 16
<br> 14
<br> 12
<br> 2
3
<br> 2
<br> 10
<br> 8
<br> 6
<br> 4
<br> 2
<br> 7
<br> 5
<br> 3
<br> 2
<br> 37
<br> 36
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 35 34
<br> 3
3
<br> 3
1
<br> 3
0
<br> 2
9
<br> 2
8
<br> 26
<br> S
t
a
r
é
<br> n
á
<br> m
ì
s
t
í
<br> 25
2422
<br> 21
<br> 20
<br> 1918
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9a9
<br> 11
<br> 12
<br> 17
<br> 16
15
<br> 1
4
<br> 23
<br> dl
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> d
...

Načteno

edesky.cz/d/8151867

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz