« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 31. RM (27.12.2023)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

31. RM (27.12.2023)
Z Á P I S
z 31.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 27.prosince 2023
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: RNDr.XXXX XXXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.XX.XXXX
P r o g r a m j e d n á n í :
1.Schválení programu jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Revokace usnesení č.34/11/23 a Rozpočet Volyňské kultury,p.o.na rok 2024
4.Revokace usnesení č.32/11/23 a Rozpočet Základní školy,p.o.na rok 2024
5.Rozpočtové opatření č.6/2023
6.Rámcová kupní smlouva se společností Stavebniny DEK,a.s <.>
7.Dodatek č.5 k nájemní smlouvě - Úřad práce ČR
8.Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č.8076167014
9.Žádost ředitele ZŠ o přiznání mimořádné odměny
Body dodatečně:
10.Přidělení bytu č.9 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
11.Přidělení bytu č.10 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
12.Přidělení bytu č.4 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
13.Přidělení bytu č.3 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
14.Přidělení bytu č.16 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
15.Přidělení bytu č.17 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
16.Přidělení bytu č.18 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
17.Přidělení bytu č.19 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
18.Přidělení bytu č.20 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
19.Přidělení bytu č.21 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
20.Přidělení bytu č.22 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
21.Přidělení bytu č.23 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
22.Přidělení bytu č.24 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni
23.Přidělení bytu č.4 v domě čp.595,Vimperská ulice ve Volyni
24.Dodatek č.4 ke Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento odběr
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je
přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
o...

Načteno

edesky.cz/d/8151571

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz