« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Oznámení a výzva ve věci kanalizace pro veřejnou potřebu Olomoucká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_a_vyzva_-_destova_kanalizace_ul._Olomoucka.pdf
č.j.: MMB/0006332/2024
<br> Statutární město Brno
Magistrát města Brna
<br> Odbor investiční
<br>
<br> Oznámení a výzva
<br> ve věci kanalizace pro veřejnou potřebu
<br>
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor investiční oznamuje,že se na území
statutárního města Brna,v ulici Olomoucká,na pozemcích p.č.2285/1,2285/8,2297/89 a
2297/85 v k.ú.Slatina,nachází dešťová kanalizační stoka s těmito parametry:
<br> DN: 300
materiál: beton
délka: cca 66,96 m
KŠ 64868 – KŠ 15262
<br>
jejíž vlastník nebyl statutárnímu městu Brnu znám před 1.1.2014 a není znám dosud a není
zajištěno její řádné provozování v souladu se zákonem č.274/2001 Sb.o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> S ohledem na skutečnost,že se jedná o kanalizaci pro veřejnou potřebu,jejíž případné závady
mohou způsobovat problémy v odvádění dešťových vod z připojených nemovitých věcí a
negativně ovlivnit i následné úseky stokové sítě ve vlastnictví statutárního města Brna,vyzývá
statutární město Brno vlastníka výše uvedené kanalizace,aby se přihlásil na Magistrát města
Brna,Odbor investiční,Kounicova 67,601 67 Brno.Nepřihlásí-li se XXXXXXXX do X měsíců ode
dne zveřejnění této výzvy,vlastníkem kanalizace se stane statutární město Brno <.>
<br> Další informace poskytne Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX,e-mail:
chudackova.radomira@brno.cz,Odbor investiční Magistrátu města Brna,Kounicova 67 <,>
601 67 Brno <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX,MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
<br>
<br>
Příloha:
<br> Polohopisná situace
Situace.pdf
Olomoucká mz *: 00 = ' <.>
<br> ££3WO ' v V „.V.ÍKS 152762 \ 502/26.' “50% __ Í ' a
<br> 502/9 2297/85.v 502 M 2285/9 _ 1887430 2285/34._ 243397121 1 _ 2288
<br> " 22937:n ' - \_ 33 - o:;dookládanátzm.':— G = ' <.>,a = '.A : ; ; 4 _ \ „_ - A 0 \ QÁI )% V0.| n.O ' Š —————————— _,! 6 $! ; -—.<.> __D_f_l_gp_Q—PVC2297/377,<,> v 7% OG Polohopísnááíltlugéerquigor městské infomatíky/Magistrátu města Brna,Průběh sřří'ěB'rHěhšké-vodámía _kan—alizba'c'eraax Xřšívam nadrz 22%6/.&.n

Načteno

edesky.cz/d/8150133

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz