« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Výstavní (havárie)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0011995_23_2_Vykres-Vystavni_-_havarie_horkovodu.pdf
16 14 12a16a
<br> ZÓ
N
<br> A
C
<br> B
28
<br> E
13
<br> /T
er
<br> m
ín
<br> :/
E
<br> 13
/M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y/
E
<br> 8aB
28
<br> E
13
<br> /T
er
<br> m
ín
<br> :/
E
<br> 13
/M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y/
E
<br> 8c
Výstavní
<br> Z
4d
<br> Z
2
<br> Z
2
<br> 15x2m
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> strana :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Výstavní
havárie horkovodu
<br> zábor P.míst
<br> 1
<br> CR 2403
5.1.2024
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
<br> č.j.: MMB /XXXX -
<br> B28-osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
<br> přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor P.míst :
<br> zábor P.míst: 30m²
<br>
Stránka 1
0011995_23_2_OOP-PDZ-Vystavni_09-01-2024.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0013361/2024/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0011995/2024/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> bez předchozího vyjádření dotčeného orgánu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno <,>
<br> Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie
<br> ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci: ul.Výstavní.Provedení je
<br> v rozsahu uvedeného výkresu,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaného
<br> spol.Signex,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00,Brno,IČ: 49971344 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu havárie horkovodu na ul.Výstavní <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je platné od vydání (09.01.2024) po dobu nejdéle 60 kalendářních
<br> dní <.>
<br> Podmínky pro provedení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> 1.Umístění a provedení předmětné přechodné úpravy provozu bude realizováno v rozsahu výkresu:
<br> č.přílohy: „1“; místo akce/název: „BRNO,ul.Výstavní havárie horkovodu“; obsah schématu:
<br> „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“; č.objednáv...

Načteno

edesky.cz/d/8150131

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz