« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení přechodné úpravy provozu (OOP) na PK - VPÚK, ul. NN 2078, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0562280_23_3_Pril._vykrec_C4.2_NN_2078_VPUK_prech._uprava.pdf
8252
<br> 7562/1
<br> 7562/8
<br> 7562/61948/434
<br> 1938/711
<br> 1938/435
<br> 1938/436
<br> 6165/121
<br> 7562/2
<br> 7562/3
<br> 7562/4
<br> 7562/5
<br> 7821
<br> 7562/10
<br> PŘÍSTAVBA OBJEKTU STRAŠIL
<br> Mís
to p
<br> ro 6
x po
<br> peln
ice
<br> Napojení na stávající
zpevněnou plochu ze
zámkové dlažby
<br> 2.95
2.50
<br> 2.50
2.50
<br> 2.50
2.50
<br> 2.50
2.50
<br> 3.50
<br> 2.36
<br> 2.02
<br> 22.93
<br> 2.99
<br> 4.80
<br> 4.60 0.2
5
<br> 2.10
<br> 18.0
5
<br> 1.81
<br> 6.00
<br> 2.55
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘECHODNÁ ÚPRAVA
ČÍSLO PŘÍLOHYČÁST
<br> OBJEKT
<br> ČÁST
<br> 602 00 BRNO
<br> NASKOK atelier s.r.o <.>
KOBLIŽNÁ 683/3
<br> horelka@naskok.net
+420 721 821 235
<br> KONTROLOVAL
<br> NÁZEV A MÍSTO STAVBY
<br> DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
<br> STAVEBNÍK
<br> IČO 08387427
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT
<br> XXXXXX XXXXXXX,Šemberova XXXX/XX,XXX XX Brno
<br> DATUM
<br> ZAK.ČÍSLO
<br> STUPEŇ
MĚŘÍTKO
<br> FORMÁT
<br> DZSPD
<br> 11/2023
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.et Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> X:XXX
<br> - Brno-Bystrc,Ečerova Xb,přístavba prodejny „Domácích potřeb“ SO 03a Parkoviště <,>
SO 03b Komunikace
<br> 0,000 = podlaha 1NP
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> -0,800
<br> -1,660
<br> 8,33%
<br> 8,33%
<br> 3.00
<br> 9.96
<br> 1.50
<br> 9.96
<br> 1.52
<br> stávající objekty
<br> LEGENDA
<br> přístavba objektu
<br> vstup zaměstnanci a zásobování
<br> vstup zákazníci
<br> nový chodník před prodejnami přístavby / přístupový chodník ve sklonu
<br> nová dočasná příjezdová komunikace,zámková dlažba 80 mm
<br> 0,000 = stávající podlaha 1NP
<br> katastr nemovitostí
<br> Ram
pa p
<br> ro z
áso
<br> bov
ání
<br> PEP
CO
<br> 1
2
<br> 3
4
<br> 5
<br> 6
<br> 32
33
<br> 34
35
<br> 7
8
<br> 9
10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
15
<br> 16
17
<br> 18
19
<br> 20
<br> 21
22
<br> 23
24
<br> 25
26
<br> 27
28
<br> 29
30 31
<br> 1
<br> 2
3
<br> 4
5
<br> 6
7
<br> 8
9
<br> 10
<br> 11
<br> 5.00
<br> 4.74
<br> 8.33
<br> 2.90
<br> 2.90
<br> 7.29
<br> B2
<br> IP12
<br> E13
<br> IP12E1...
0562280_23_3_NN_2078_VPUK_stanov._prech.__uprava.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0562280/2023/3 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0012982/2024/RY TEL./E-MAIL: 542174763 / ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – nově vybudované komunikací
<br> při veřejně přístupné účelové komunikaci ul.NN 2078,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – nově vybudované komunikaci při veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci ul.NN 2078,Brno,formou výkresu číslo C4.2,obsah: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA“,akce: „Brno-Bystrc,Ečerova 2b,přístavba prodejny „Domácích potřeb“ SO
<br> 03a Parkoviště,SO 03b Komunikace“,místo: „kat.úz.Bystrc,parc.č.7562/2,7562/5,7562/8,1938/1“ <,>
<br> stupeň: „DZSPD“,měřítko: „1:250“,formát: „2xA4“,datum: „11/2023“,zpracované společností Naskok
<br> atelier,s.r.o <.>,IČ: 08387427,se sídlem Kobližná 683/3,602 00 Brno,s vyjádřením dotčeného orgánu
<br> konkludentním způsobem,podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie
<br> České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno,který byl tomuto dotčenému orgánu
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/8150130

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Dopravní informace   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz