« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - NázevZveřejnění záměru prodloužení pronájmu majetku obce Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NázevZveřejnění záměru prodloužení pronájmu majetku obce Stáhnout
Statutární město Brno,městská ěást Brno-Líšeň Majetkoprávní odbor Úřadu městské části Jírova 2609/2,628 00 Brno Zveřejnění záměru prodloužení pronájmu majetku obce V souladu s § 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích a pověřením Rady městské části Brno- Líšeň ze dne 19.02.2002 zveřejňuje majetkoprávní odbor ÚMČ Brno-Líšeň záměr prodloužení doby pronájmu majetku obce,a to: - ěást pozemků pare.ě.9353/16,1776 a 1779,vše k.ú.Líšeň a ěást objektu - budovav adrese Simáěkova 235/1,Brno-Líšeň,v k.ú.Líšeň,zaps.na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,katastrální pracoviště Brno-město.Jedná se o pronájem na dobu 10 let za účelem umístění a provozu optického kabelu veřejné komunikační sítě.Pronajaty budou části pozemků a prostor v budově v rozsahu specifikovaném v příloze - dokumentace pro schválení trasy pro vedení optického kabelu v objektu.Připomínky a náměty ke zveřejněnému záměru mohou občané a ostatní subjekty podávat po dobu jeho zveřejnění majetkovému odboru ÚMČ Brno-Líšeň,Jírova 2.V Brně dne 08.01.2024 Statutární mšslo Srno Městská část Brno-Líšeň Majetkoprávní odbor Úřadu městské části Jírova 2,62Q oo Brno JUDr.XXX XXXXXXXXXXXXXX vedoucí majetkoprávního odboru Vyvěšeno dne: X.X.XXXX Sej muto dne: // " / Bva Horákova T-Mobile Czech Republic s.s.Tomičkova 2144/1,¡4900 Praha 4 INVESTOR: T-Mobile Czech Republic a.s.Tomičkova 2144/1,148 00 Praha 4 IČ: 64949681,DIČ: CZ64949681 PROJEKTANT: Quantcom,a.s.Křižíkova 36a/237,186 00 Praha 8 IČ: 28175492,DIČ: CZ28175492 DOKUMENTACE PRO SCHVÁLENÍ TRASY PRO VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU V OBJEKTU ŠimáčRova 235/1,Brno Realizovaná v rámci stavby Připojení lokality FTTS 60341 BrnoNam.Karla IV.Projektant: XXXXX XXXXX i XXXX.tomano va(S),q uantcom.cz tel.: 608 548 230 Kontrola: Ing.XXXX XXXXXX iiri.prudik® quantcom.cz tel.: XXX 567 335 Schválil: Ing.XXXX XXXXXX iiri.prudik(X),quantcom.cz tel.: 602 567 335 Datum: 1.12.2023 C.vyhotovení: 1 T-Mobile Czecii Rsptibüe a.s.Adresa.Tomičkova 2144/1.14900 Praha 4 Spojeni...

Načteno

edesky.cz/d/8149876

Meta

Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz