« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce MČ Žabovřesky a MMB - ateliér Vychodilova 16,...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
hI 111111111111111111111 liii 11111111111111111 111111111 III IIII lilii
72128/B/2023-HMSO
Čj.: UZSVM/B/50539/2023-HMSO
<br> AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-ii stanoveno v této aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád jev elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamaetku.cz <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,12800 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www nabidkamaetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 25.i.2024 ve 13:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 26,1.2024 ve 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Uzemní pracoviště Brno,odbor Hospodaření
s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno <.>
Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: Anna Klimesova uzsvm cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné
také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 5.000,00 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.601 5-4542362110710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 24.1.2024.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauc...

Načteno

edesky.cz/d/8146661


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz