« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pozvánka na projednání vodohospodářských opatření v k.ú. Zechovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOP Starovského potoka na WEB.zip
8.2 PP - pod�ln� profil.pdf
<br>
<br>
<br> 1
<.> 5
<br>
2
<.> 0
<br>
2
<.> 5
<br>
3
<.> 0
<br>
3
<.> 5
<br>
4
<.> 0
<br>
4
<.> 5
<br>
5
<.> 0
<br>
4
8
0
<br>
5
0
0
<br>
5
2
0
<br>
5
4
0
<br>
5
6
0
<br>
5
8
0
<br>
6
0
0
<br>
D
E
<br>
L
K
<br>
A
(k
<br>
m
)
<br>
V Y S K A ( m )
<br>
L
e
g
<br>
e
n
<br>
d
<br>
H
L
Q
<br>
1
0
0
<br>
H
L
Q
<br>
2
0
<br>
H
L
Q
<br>
5
<br>
D
n
o
<br>
P F 1
<br>
P F 3
<br>
P F 5
<br>
P F 7
<br>
P F 9
<br>
P F 1 1
<br>
P F 1 3
<br>
P F 1 5
<br>
P F 1 7
<br>
P F 1 9
<br>
P F 2 1
<br>
P F 2 3
<br>
P F 2 5
<br>
P F 2 8
<br>
P F 3 1
<br>
P F 3 3
<br>
P F 3 4
<br>
P F 3 6
<br>
P F 4 0
<br>
P F 4 3
<br>
P F 4 5
<br>
P F 4 7
<br>
P F 4 9
<br>
P F 5 1
<br>
P F 5 3
<br>
P F 5 5
<br>
P F 5 7
<br>
P F 5 9
<br>
P F 6 0
<br>
P F 6 2
<br>
P F 6 4
<br>
P F 6 5
<br>
P F 6 7
<br>
P F 6 8
<br>
P F 7 0
<br>
P F 7 2
<br>
P F 7 4
<br>
P F 7 5
<br>
P F 7 7
<br>
P F 7 9
<br>
P F 8 1
<br>
P F 8 3
<br>
P F 8 5
<br>
P F 8 7
<br>
P F 8 8
<br>
P F 9 0
<br>
P F 9 2
<br>
P F 9 4
<br>
P F 9 5
<br>
<br>
<br>
<br> 8.3 PF - p���n� profily.pdf
<br>
<br>
<br> 0 20 40 60 80 100 120 140
596
<br>
598
<br>
600
<br>
602
<br>
604
<br>
606
<br>
608
<br>
RS = 4.5598 PF 95
<br>
DELKA (m)
<br>
V
<br>
Y
<br>
S
<br>
K
<br>
A
<br>
<br>
<br> (
<br>
m
<br>
)
<br>
Legend
<br>
HL Q100
<br>
HL Q20
<br>
HL Q5
<br>
Dno
<br>
Breh
<br>
<br>
<br> 0 20 40 60 80 100 120
592
<br>
594
<br>
596
<br>
598
<br>
600
<br>
602
<br>
604
<br>
RS = 4.5190 PF 94
<br>
DELKA (m)
<br>
V
<br>
Y
<br>
S
<br>
K
<br>
A
<br>
<br>
<br> (
<br>
m
<br>
)
<br>
Legend
<br>
HL Q100
<br>
HL Q20
<br>
HL Q5
<br>
Dno
<br>
Breh
<br>
<br>
<br> 0 20 40 60 80 100 120 140
590
<br>
592
<br>
594
<br>
596
<br>
598
<br>
600
<br>
602
<br>
604
<br>
RS = 4.4803 PF 93
<br>
DELKA (m)
<br>
V
<br>
Y
<br>
S
<br>
K
<br>
A
<br>
<br>
<br> (
<br>
m
<br>
)
<br>
Legend
<br>
HL Q5
<br>
HL Q20
<br>
HL Q100
<br>
Dno
<br>
Breh
<br>
<br>
<br> 0 20 40 60 80 100 120 140
588
<br>
590
<br>
592
<br>
594
<br>
596
<br>
598
<br>
RS = 4.4408 PF 92
<br>
DELKA (m)
<br>...
priloha_1285658914_0_SPU_495791_2023_6.pdf
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice
<br> Palackého náměstí 1090,Strakonice I,386 01 Strakonice
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 495791/2023
UID: spudms00000014202339
Spisová značka:2RP8224/2018-505206/04/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXXX XXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: v.sima@spucr.cz
<br> Datum: 13.12.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánka na projednání vodohospodářských opatření v k.ú.Zechovice
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice (dále jen „pobočka“) jako věcně a
místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),svolává veřejné jednání,na kterém budou představeny navrhovaná vodohospodářská
opatření v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.Zechovice <.>
<br> Jednání se uskuteční
<br>
dne 17.1.2024 v 17:00 hodin v sále KINA VOLYNĚ
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Strakonice
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Město Volyně
Ing.XXXXXX XXXXXXX
náměstí Svobody XX
XXX XX Volyně
<br>
<br>
2023-12-13T11:13:15+0000
Ing.XXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/8144268

Meta

Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz