« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP, ul. Hlaváčova, Zázmolí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0413092_22_18_Pril.vykres_Zazmoli.pdf
S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> B 1
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉV 1aB 1
Odstranit Odstranit
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 04.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br>
ULICE ZÁZMOLÍ 17 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ŘÍJEN 2023
<br> ING.Z.NEČASING.M.PERNICA
<br> 0413092_2022_MMB - OD_ul.Zázmolí_instalace V 12a
<br> DZ bude realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> rychlost 30km/h <.>
<br> Rozhledové poměry na místo pro přecházení jsou vyneseny na návrhovou
<br> musí být před realizací tohoto výkresu odstraněno <.>
v této výkresové dokumentaci a které překáží instalaci nového VDZ <,>
Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které není znázorněno
<br> na ulici Zázmolí <.>
<br> MMB - OD pro doplnění vodorovného dopravního značení u domu č.17
Pozn.: Výkresová dokumentace byla zpracována na základě požadavku
<br> UL.ZÁZMOLÍ 17 - MK
<br> Z
á
z
<br> m
o
lí
<br>
1
3
<br>
1
5
<br>
1
7
<br>
2
1
<br>
2
2
<br>
2
0
<br>
1
4
<br>
1
2
<br>
1
8
dl <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> 1
6
<br>
bet <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> VO
<br> 4,9 2,0
<br> V 12a (2x5,7m)
INSTALOVAT
<br> 1BB 9114
<br> nebo
<br> 1BT 6966
<br> E 13
<br> RÉSERVÉ
<br> IP 12
<br> VO
<br> IP 11c
<br> IP 4b
B 2
<br> N
a
k
<br> o
n
c
i
ú
s
e
k
u
<br> 5,0 2,02,5
<br>
2024-01-08T12:17:21+0100
0413092_22_18_Pril.vykres_Hlavacova.pdf
0413092_2022_MMB - OD_ul.Hlaváčova_instalace V 12a
<br> DZ bude realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> rychlost 30km/h <.>
<br> Rozhledové poměry na místo pro přecházení jsou vyneseny na návrhovou
<br> musí být před realizací tohoto výkresu odstraněno <.>
v této výkresové dokumentaci a které překáží instalaci nového VDZ <,>
Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které není znázorněno
<br> na ulici Hlaváčova <.>
MMB - OD pro doplnění vodorovného dopravního značení u domu č.21
Pozn.: Výkresová dokumentace byla zpracována na základě požadavku
<br> UL.HLAVÁČOVA - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 03.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br>
ULICE HLAVÁČOVA - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ŘÍJEN 2023
<br> ING.Z.NEČASING.M.PERNICA
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> B 1
<br> Odstranit Odstranit
<br> Hlaváèova
<br> 23
<br> 25
<br> 18
<br> dl <.>
<br> b
e
t
<.>
<br> b
e
t
<.>
<br> k <.>
<br> 19
<br> VO
<br> A
1
<br> 2
bV 12a (1,8x3,3m)
<br> INSTALOVAT
<br> 4
<,> 9
<br> 2
<,> 0
<br> V 12a (1,8x12,9m)
<br> - výhybna
INSTALOVAT
<br> V 12a (1,8x12m)
ODSTRANIT
<br> V 12a (1,8x8,9m)
ODSTRANIT
<br> 1
<,> 8
<br>
2024-01-08T12:16:53+0100
0413092_22_18_OOP_Hlavacova_Zazmoli.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0413092/2022/18 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0011095/2024/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762 / hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.tříd,ul <.>
<br> Hlaváčova,Zázmolí,Brno–Maloměřice a Obřany
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.tříd,ul.Hlaváčova,Zázmolí,Brno
<br> Maloměřice a Obřany,formou výkresu číslo 03.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“ <,>
<br> název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE HLAVÁČOVA - MK“,datum: „ŘÍJEN 2023“,formát: „A4“ <,>
<br> měřítko: „1:500“ a výkresu číslo 04.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce:
<br> „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ZÁZMOLÍ 17 - MK“,datum: „ŘÍJEN 2023“,formát: „A4“,měřítko: „1:500“ <,>
<br> oba zpracované společností Brněnské komunikace a.s <.>,útvar dopravního inženýrství,IČO: 60733098 <,>
<br> se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu - Policií České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno,s vydáním ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz