« Najít podobné dokumenty

Město Brno - ŽP/18001/24/HPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZP_18001_24_HPS.pdf
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br>
Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXX XXXX XX.XX.XXXX
Č.J.: ŽP/18001/24/HPS TEL./E-MAIL: 542 174 320 /micankova.ivana@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve
znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 08.01.2024 do dne 07.02.2024
<br> je v budově pracoviště správce daně,Šumavská 35,3.patro,kancelář č.dveří 302
<br> ve dnech
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
<br> úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin
<br> středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
<br> pátek od 8:00 do 12:00 hodin
<br>
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.2022/000304/HPS,jímž se v něm uvedeným
poplatníkům stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za období od 01 <.>
01.2022 do 31.12.2022 <.>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
POČET LISTŮ: 01
<br> Vyvěsit 30 dní!
<br>
XXXXX XXXXXXXXX
referent správy poplatku
<br>
<br>
<br> 2024-01-08T13:31:37+0100

Načteno

edesky.cz/d/8142991

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz