« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV JčK - aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV JčK - zásady územního rozvoje JčK.pdf [0,18 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o vydání 4a.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje <,>
<br> informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“),jako orgán příslušný dle § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších
právních předpisů,ve vazbě na § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 42
stavebního zákona a § 172 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) <,>
<br>
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 14.12.2023 pod
usnesením č.436/2023/ZK-31
<br> VYDALO 4A.AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE <.>
<br>
Vzhledem k rozsahu dokumentace vydané 4a.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,kterou
není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Jihočeského kraje a úředních deskách dotčených obcí <,>
krajský úřad v souladu s ustanovením § 42 odst.10 stavebního zákona a § 172 odst.2 správního řádu
oznamuje,že kompletní vydaná 4a.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,je zveřejněna a je
do ní možno nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadionu
1952/2,České Budějovice,I.patro,č.dveří 2.067,popř.2.066.Kompletní dokumentace je rovněž
vystavena na webových stránkách Jihočeského kraje https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-
planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/4aktualizace-zur <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/8141327

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz