« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - rozhodnutí - stavební povolení: PLZEŇ, LÁVKA ROKYCANSKÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-15140.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 27.12.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/15140/23/Val
<br> Č.j.: UMO4/19364/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> valtova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor stavebně správní a investic Mohylová 55,312 00 Plzeň,jako
<br> stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,v jeho plném
<br> znění,a podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení
<br> přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 16.10.2023
<br> podal
<br> Statutární město Plzeň zastoupené Ing.Milanem Sterlym,ředitelem Správy veřejného statku
<br> města Plzně,příspěvkové organizace,IČO 00075370,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí <,>
<br> 301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> „PLZEŇ,LÁVKA ROKYCANSKÁ“
<br>
na pozemku parc.č.484/1,484/27,509/10,509/11,826/1,826/2,841,886/2,886/3,886/48,886/65 v
<br> katastrálním území Lobzy,parc.č.922/2,1043/37,1043/53,1043/77,1043/78,1043/84,1043/86 <,>
<br> 1043/89,2580/2,2580/3,2580/4 v katastrálním území Doubravka <.>
<br>
<br> Ke stavbě vydal Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní územní rozhodnutí o umístění stavby pod
<br> Sp.zn.: SZ MMP/314320/21/DOL,č.j.: MMP/403219/21 dne 8.12.2021,Územní rozhod...

Načteno

edesky.cz/d/8141322

Meta

Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz