« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy (vlk obecný)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy (vlk obecný)
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-40101/ZP/2023-5
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
MOBIL: 725 560 755
E-MAIL: anovak@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 18.12.2023
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 246.5,A5
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný
orgán ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“) podle ustanovení § 77a
odst.4 písm.i) a k) a § 77a odst.5 písm.d) a o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 171
a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“)
<br> I <.>
<br> povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.a),b) a c) zákona v zájmu ochrany
volně žijících živočichů,v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku
a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti <,>
výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště
chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle § 14 odst.2 vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č.395/1992 Sb.a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený <,>
konkrétně výjimku ze zákazu rušit,chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného,kteří
budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu
problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací Ministerstva životního
<br>
<br>
<br> 2
<br> prostředí a Ministerstva zemědělství č.j.MZP/2023...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz