« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - MěÚ Dobruška: Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Dobruška: Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA
Odbor výstavby a životního prostředí
<br> Solnická 777,518 01 Dobruška
<br>
IČ 00274879
DIČ CZ00274879
<br> ID DS mgjbetz
494 629 580
<br> posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 19.12.2023
ČÍSLO JEDN.: PDMUD 95/2024
SPIS.ZN.: MUD 25/2024 OVŽP/MK-2
POČET LISTŮ/POČET PŘÍLOH: 1/0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXX XXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: m.koci@mestodobruska.cz
<br> DATUM: 02.12.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Dobruška,odbor výstavby a životního prostředí,silniční hospodářství,jako věcně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení
pro provozní informace na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích dle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust §124 odst.6 zákona o silničním provozu <,>
v jehož územním správním obvodu se dotčená pozemní komunikace nachází (dále jen „příslušný obecní
úřad“ nebo „správní orgán“),a místně příslušný správní orgán dle ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v jehož územním správním
obvodu se dotčené komunikace nacházejí na základě podnětu společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s <.>,IČ: 275 02 988,se sídlem Kutnohorská 59/23,Plačice,500 04 Hradec Králové
(dále jen "žadatel"),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.nebo III.třídy,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,doručené zdejšímu úřadu dne 19.12.2023
<br> stanoví
dle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> v souladu s ust.§ 171 a § 173 správního řádu
<br>
přech...

Načteno

edesky.cz/d/8123149

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz