« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Baroko v Bavorsku a v Čechách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Baroko v Bavorsku a v Čechách
Baroko v Bavorsku a v Čechách
<br> recenze výstavy
<br> Baroko bylo mnohdy přijímáno jako umění vnucené bělohorskými vítězi
<br> s cílem v zemích Koruny české nahradit protestantismus katolicismem.Přesto se
<br> barokní kultura postupně těšila pozornosti historiků.Vrcholem odborného bádání
<br> byla v roce 1938 výstava Pražské baroko,kde byl tento fenomén objektivně
<br> posouzen,ale po roce 1948 bylo barokní umění opět převážně vykládáno zkresleně <.>
<br> V dobách politického „tání“ sice vzniklo několik odborných monografií,ale
<br> k rozmachu nezávislého bádání o baroku došlo až po roce 1989.Přelomu epochy
<br> renesance a manýrismu v baroko i následnému vývoji je nyní věnována výstava
<br> Baroko v Bavorsku a v Čechách pořádaná ve dnech 9.května – 3.října 2023
<br> v Domě bavorských dějin v Řezně a od 8.prosince 2023 v Historické budově
<br> Národního muzea v Praze <.>
<br> Výstavní prostory obsahují dvě stě osmnáct originálních exponátů (v Řezně
<br> jich bylo sto osmdesát - z nich šestnáct v Praze není vystaveno a naopak lze spatřit
<br> čtyřicet devět předmětů vystavených pouze v Praze) zapůjčených z muzeí,galerií <,>
<br> památkových objektů a soukromých sbírek několika evropských zemí.Expozice <,>
<br> která je rozdělena do šesti částí – Prolog: XXXXXX a stíny,Bouřlivé časy,Prostor
<br> baroka: Velké staveniště,Barokní divadlo světa,Epilog: Baroko v Bavorsku a
<br> v Čechách,Barokní skvosty ze sbírek Národního muzea,má poukázat na odlišné
<br> vnímání třicetileté války a baroka v zemích na obou stranách Šumavy,Českého
<br> lesa a Smrčin.Je tomu tak?
<br> Témata jsou rozdílného rozsahu - středem výstavy je Prostor baroka: Velké
<br> staveniště,ale přesto jsou koncipována vyváženě.Barevnost výstavního mobiliáře
<br> je výrazná a zároveň odlišná,vystihuje křivku postupně následujících dějinných
<br> událostí a dává vyniknout jednotlivým exponátům.Cesta časem začíná v „zeleném“
<br> Prologu: Světel a stínů věnovanému stavovskému povstání,bitvě na Bílé Hoře
<...

Načteno

edesky.cz/d/8119541

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz