« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pozvánka na projednání vodohospodářských opatření v k.ú. Starov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na projednání vodohospodářských opatření v k.ú. Starov
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice
<br> Palackého náměstí 1090,Strakonice I,386 01 Strakonice
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 495881/2023
UID: spudms00000014202423
Spisová značka:2RP8225/2018-505206/04/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: M.Repesova@spucr.cz
<br> Datum: 13.12.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánka na projednání vodohospodářských opatření v k.ú.Starov
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Strakonice (dále jen „pobočka“) jako věcně a
místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),svolává veřejné jednání,na kterém budou představeny navrhovaná vodohospodářská
opatření v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.Starov <.>
<br> Jednání se uskuteční
<br>
dne 17.1.2024 v 17:00 hodin v sále KINA VOLYNĚ
<br>
<br>
<br>
S pozdravem
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Strakonice
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
Město Volyně
Ing.XXXXXX XXXXXXX
náměstí Svobody XX
XXX XX Volyně
<br>
<br>
2023-12-13T11:13:47+0000
Ing.XXXXXXX XXXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz