« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Oznámení o záměru pronajmout zemědělskou půdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru pronajmout zemědělskou půdu
OBEC SRBSKO
<br>
K Závěrce 16,267 18 Srbsko,IČ:00233803,tel.311621621,DS:iyra7b7,www.obecsrbsko.cz
<br>
<br>
<br> V Srbsku dne 4.1.2024
<br>
<br> Obec Srbsko oznamuje záměr:
Pronajmout k užívání pozemky jako celek,viz soupis níže,o celkové výměře 86808 m2 vše
<br> zemědělská půda v k.ú.Srbsko u Karlštejna,obec Srbsko,okres Beroun od 1.2.2024.Písemnou žádost
<br> o pronájem výše uvedených pozemků je třeba podat nejpozději do 15 dnů od zveřejnění nabídky,tedy
<br> do 19.1.2024
<br>
<br> Pozemek parc.č.Druh pozemku Celková výměra m2 Výměra k pronájmu m2
<br> 69 orná půda 4593 3918
<br> 104/1 orná půda 1661 317
<br> 185 orná půda 1909 1422
<br> 187/1 orná půda 3834 3779
<br> 190/2 orná půda 586 30
<br> 196/1 orná půda 1953 1704
<br> 199/2 orná půda 219 111
<br> 200/1 orná půda 460 502
<br> 200/9 orná půda 40 47
<br> 206/2 orná půda 330 270
<br> 207/2 orná půda 157 154
<br> 208/2 orná půda 72 64
<br> 210/4 orná půda 1506 1233
<br> 236 orná půda 9626 9123
<br> 241/28 orná půda 502 14
<br> 241/35 orná půda 1948 1469
<br> 276/5 orná půda 4010 4004
<br> 276/8 orná půda 2397 2327
<br> 325 orná půda 1012 861
<br> 339 orná půda 2579 2530
<br> 505/1 orná půda 9494 6983
<br> 519/15 orná půda 20766 20701
<br> 86/1 trvalý travní porost 1386 508
<br> 180/1 trvalý travní porost 1497 1171
<br> 212/2 trvalý travní porost 1683 569
<br> 267/3 trvalý travní porost 9328 8410
<br> 344/9 trvalý travní porost 680 4
<br> 344/16 trvalý travní porost 3960 44
<br> 502/1 trvalý travní porost 12622 3275
<br> 554/23 trvalý travní porost 1790 579
<br> 554/24 trvalý travní porost 877 357
<br> 86/2 ostatní plocha 244 236
<br> 87/1 ostatní plocha 70412 12
<br> 212/3 ostatní plocha 100 3
<br> 214/3 ostatní plocha 153 76
<br>
<br> 214/11 ostatní plocha 4722 90
<br> 228/2 ostatní plocha 434 38
<br> 244/1 ostatní plocha 54129 42
<br> 267/6 ostatní plocha 3438 31
<br> 302 lesní pozemek 6327 7
<br> 333/3 lesní pozemek 16037 157
<br> 337 ostatní plocha 169 64
<br> 503/1 lesní pozemek 34336 302
<br> 554/1 le...

Načteno

edesky.cz/d/8115120

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz