« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
SITUACE 1:1000
<br> MALHOSIOVICE,VJEZD DO OBCE MÍSTNÍ UPRAVA PROVOZU
<br> LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: íř SWSLE DOPRAVNÍ mtmr - STÁVAJCÍ * SWSLÉ DOPRAVNÍ mtm! - ZRUŠENÍ-Í ? smí DOPRAVNÍ ZNAČENÍ — NAVRZÉNĚ
<br> Pommm ' DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVEST DLE PLATNYCH TP 65 A TP 133 <.>
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 59628/2023 str.1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 01 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 44506/2023/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 59628/2023
Počet listů: 2 Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,22.12.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo
zahájeno na základě podání Obce Malhostovice,IČ: 00282057,Malhostovice 75,666 03 Tišnov,ze dne
15.9.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci – silnici č.II/379 (konec obce směrem na místní část Nuzířov),v obci Malhostovice <,>
dle přiložené grafické přílohy - „Malhostovice,vjezd do obce“ <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu správní orgán poslal dne 18.9.2023 pod č.j.MUTI 44751/2023
k vyjádření příslušnému orgánu policie – Policii České republiky,Dopravní inspektorát Brno-venkov <,>
pracoviště dopravního inženýrství,Horní 21/731,611 32 Brno.Vzhledem ke skutečnosti,že se příslušný
orgán policie do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení nevyjádřil,z tohoto důvodu má správní orgán za
to,že s návrhem stanovení v souladu s § 77 odst.3 zákona o silničním provozu souhlasí <.>
<br>
Místní úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení místní úpravy provozu (dopravní značen...

Načteno

edesky.cz/d/8111706

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz