« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument4_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument4_2024.pdf
Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> [.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou odbor stavební,dopravy a životního prostředí
<br> ZE DNE: 09.11.2023 SPíS ZN.: 03345/2023/4/Ada Žadatel a zmocnitel: ČJ.: 00013/2024/SDaZP/Ada Statutární město Ostrava VYRlZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXXX Prokešovo náměstí XXXX/X TEL.: XXX XXX XXX XXX 30 Ostrava EMAIL: miroslavaadamkova©polankaostravacz Zmocněnec: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Nádražní 28/31 14 729 71 Ostrava DATUM: 02.01.2024
<br> VYPRAVENO: 03.01.2024
<br> ROZHODNUTÍ č.1120245 prodloužení platnosti stavebního povolení
<br> Výroková část:
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb <.>,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),ve znění pozdějších předpisů,5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ustanovení 5 139 odst.2 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl.23 písm.c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších předpisů,obdržel dne 09.1 1.2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení č.1/2012/S ze dne 11.01.2012,č.1/2014/S ze dne 06.03.2014,č.2/2020/S ze dne 10.03.2020 a č.7/2020/8 ze dne 05.12.2022,kterou podalo
<br> Statutární město Ostrava,IČ 00845451,Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava,které na základě plné moci zastupuje
<br> Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>,IČ 45193673,Nádražní 28/3114,729 71 Ostrava (dále jen "stavebník")
<br> a na základě této žádosti vydává podle 5 115 odst.4 stavebního zákona
<br> rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
<br> na stavbu:
<br> Kanalizace v Polance nad Odrou“,SO 03.2 — Stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/8109655

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
17. 04. 2024
17. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz