« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Rozpočet_2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2024
V Krychnově, dne 15.12.2023
<br> Příjmy:
<br> Schválený rozpočet 2023 Skutečnost rozpočtu 10/2023 Schválený rozpočet 2024
<br> Par.0000
<br> 1111 Závislá činnost
280 000,00 Kč 258 439,16 Kč 300 000,00 Kč
<br> 1112 Osoby samostatně výdělečně činné
20 000,00 Kč 18 305,50 Kč 20 000,00 Kč
<br> 1113 Zvláštní sazba
40 000,00 Kč 63 003,02 Kč 60 000,00 Kč
<br> 1121 Právnické osoby
300 000,00 Kč 447 292,23 Kč 500 000,00 Kč
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
2 000,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty
700 000,00 Kč 788 434,24 Kč 750 000,00 Kč
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy
1 000,00 Kč 922,70 Kč 1 000,00 Kč
<br> 1341 Psi
1 400,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
<br> 1345 Odpady
113 000,00 Kč 118 000,00 Kč 120 000,00 Kč
<br> 1361 Správní poplatky
1 000,00 Kč 100,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 1381 Daň z hazardních her
8 000,00 Kč 10 310,27 Kč 12 000,00 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitosti
300 000,00 Kč 241 981,55 Kč 300 000,00 Kč
<br> 4111 Trensfery ze vš.Pokl.Státního rozpočtu
0,00 Kč 28 644,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4112 Transfery ze státního rozpočtu
70 800,00 Kč 62 420,00 Kč 70 800,00 Kč
<br> 4222 Investiční transfery od krajů
0,00 Kč 381 900,00 Kč 0,00 Kč
<br> Celkem za paragraf 0000 1 837 200,00 Kč 2 421 252,67 Kč 2 138 300,00 Kč
<br> Par <.>
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
240 000,00 Kč 192 111,67 Kč 250 000,00 Kč
<br> 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
4 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč
<br> 3639 Komunální služby a úz.rozvoj jinde nezařazené
0,00 Kč 19 450,00 Kč 0,00 Kč
<br> 3723 Tříděný odpad - příspěvek
20 000,00 Kč 22 856,98 Kč 25 000,00 Kč
<br> 6171 Přijmy z prodeje zboží
2 000,00 Kč 980,00 Kč 2 000,00 Kč
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.Fin.Operací
200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 2 103 400,00 Kč 2 656 651,32 Kč 2 419 300,00 Kč
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024
<br> Krychnov
<br> Obecní úřad Krychnov
<br> Krychnov 57
<br> 28002
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> Výdaje:
Schválený rozpočet 2023 Skutečnost rozpočtu 10/2023 Schválený rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/8080124


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz