« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZMENY_ROZPOCTU_9-11_-_Prehled_usneseni_.docx
PŘEHLED USNESENÍ ORGÁNŮ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 4,KTERÝMI BYLY SCHVÁLENY ZMĚNY ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 NA ROK 2023
Druh usnesení
Číslo
Rok
Datum konání
Rozpočtové opatření číslo
Bod usnesení,příp.příloha
<br> ZMO
0003
2023
26.1.2023
1
bod II./2 <.>
<br> ZMO
0012
2023
20.4.2023
2
bod II <.>
<br> ZMO
0014
2023
20.4.2023
3
bod V./2 <.>
<br> ZMO
0010
2023
20.4.2023
4
bod II./2 <.>
<br> ZMO
0026
2023
8.6.2023
5
bod II <.>
<br> ZMO
0027
2023
8.6.2023
6
bod IV./b)
<br> ZMO
0028
2023
8.6.2023
7
bod II./2 <.>
<br> ZMO
0035
2023
7.9.2023
8
bod II <.>
<br> ZMO
0046
2023
7.12.2023
9
bod II <.>
<br> ZMO
0050
2023
7.12.2023
10
bod II./3 <.>
<br> ZMO
0051
2023
7.12.2023
11
bod II./2 <.>
UD-ROZ.OPATRENI_9-11.docx
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ pro rok 2023
<br> Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu <.>
<br> Schválená rozpočtová opatření rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 <.>
Odkaz na zveřejnění v elektronické podobě
Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Úřední elektronická deska:
http://urednideska.plzen.eu/umo4/vlastni
Webové stránky obvodu:
http://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/rozpoctova-opatreni/rozpoctova-opatreni.aspx
ÚMO Plzeň 4,Mohylová 55,úsek rozpočtu <,>
informace:
INFORMACE (v úředních hodinách budovy)
<br>
<br> Přehled usnesení orgánů městského obvodu Plzeň 4,kterými byla schválena rozpočtová opatření rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 (MO P4),je uveden v tabulce umístěné na elektronické úřední desce.Předmětná usnesení včetně příloh je možné vyhledat v aplikaci USNESENÍ https://usneseni.plzen.eu

Načteno

edesky.cz/d/8065905

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz