« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dkument156_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dkument156_2023.pdf
Pol <.>
<br> 1341 1343 1361 1511
<br> 2111 2119 2122 2131 2132 2141 2212 2229 2321 2324 2328
<br> 4111 4112 4116 4134 4137 4139 4251
<br> 3115 8123 8124
<br> Detail Název položky sn 2022
<br> z ze
<br> z za užívání
<br> ze
<br> z daně z věcí celkom
<br> ?.vlaslnl činnosti 2 odvodů 2 nebo 2 nebo usi.nemovxěci a J : úroků sankčnich od osob iransferů & neinvestiční neinvestiční Neidenmikované celkem Neinvestiční transiz všech SR ze SR v rámci snuhr.dot.vztahu neinv ze si.z ' účtů.mezi slatmé.Ostatní z vlastních fondů Inv „mezi statmést <.>
<br> semen i-Pol 41 -Fol 41:54; CELKEM po konsolidaci Staw na bankúčiech Dlouhodobé
<br> CELKEM zdroje
<br> SR 2023
<br> k NA ROK 2024 v tis.Kč
<br> UR 2023
<br> Rok 2024
<br> Úřeání deska Oman Požanšia “nad Odrou
<br> vvůiankaa;
<br> m.<.>.<.>.<.>
<br>.ws
<br> \ci-hmmiwcumntkwnu.<.>.<.> : „* „„Mů— e
<br> Jif- íď- Šiga
<br> IUI—\ňmmlnllcwul-vv
<br>.<.>.<.>.<.> r.„.-.<.>._„_._._._--—--
<br>.<.>.<.>.<.> „unnunuuun-
<br> Názw Odp:
<br> & emini vod a nakládánl ::
<br> zařizení va vlastnictvi obce
<br> nahého času
<br> hospodářství
<br> hospodářství
<br> :: vama obci & vlci : samo.-A,a záležitosti nom.-čd & zaméslnuno mm :
<br> ochrana - dobmvoiná část I
<br> mieini správy
<br> dle ODPA & NA ROK 2024 tis.Kč
<br> SR 2023 UR 202.1 Neinviramf.0:1.mim <.>
<br> Po zřízeným "znamy Osl.transfery | Mimi Fialy.odvody suo obyvatelstvu „ agamy
<br> 4080 3
<br> dlo ODPA a ses NA ROK 2024 tis.202.4
<br> Názov 06h SR 2022 SR 2023
<br> Noimjransf.Ost.neim.Po zřízeným "mohly Dol.lnnsfory.B&M Platy,odvody suo obyvatelstvu půjčky
<br> měně viastním fondům v hnmčni
<br> činnosti nezařazené
<br> ' h 0 dle ORJ a ODPA,P SXXX NA ROK 2024 v tis.Kč
<br> Roll 2024 OdPa Název OdPa SR 2022 SR 2023 UR 2023
<br> 002212 Silnice 15 002219 záležitosti komunikací 003119 záležitosti základn ího vzdělání 003512 003632 003639 územni nezařazené 003745 Péče o vzhled obci a zeleň celkem za odbor:
<br> 0000000000
<br> 0000000005 í středisko 545 003512 celkom za odbor: 003412 ...

Načteno

edesky.cz/d/8065898

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz