« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou) - Novodvorský zpravodaj 2023 (23 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Novodvorský zpravodaj 2023 (23 MB)
2
<br> Fotografie z obce v roce 2023
<br>
Podzimní „koupaliště“ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kulturák s novou
pergolou <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Novodvorský remízek <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br> Úvodní slovo starosty
<br>
Vážení spoluobčané <,>
rád bych Vás prostřednictvím našeho Novodvorského zpravodaje
informoval o dění v naší obci v téměř proběhlém letošním roce 2023 <.>
<br> Na úvod mi dovolte poděkovat a především vzpomenout na Láďu Halíka <,>
který vedl z pozice starosty obce úřad přede mnou.Čest jeho památce <.>
<br>
Nyní si dovolím informovat,jak rok probíhal,co se povedlo,co nepovedlo <,>
tedy o činnosti obce a zastupitelstva obce v roce 2023:
<br> Bezesporu největší akcí
letošního roku byla výstavba
inženýrských sítí na stavebních
parcelách v lokalitě K Ronovu <.>
Hned začátkem roku bylo
vypsáno výběrové řízení na
dodávku ZTV Nové Dvory a
březnu byla podepsána smlouva
o dílo s vybranou stavební
firmou Dvořáková z Dvorců u
Havlíčkova Brodu.Staveniště
bylo firmě předáno ihned po
podpisu smlouvy a celé dílo bylo obci předáno 31.10.2023.Cena díla vč <.>
vícenákladů činila 10 082 622,25 vč.DPH.Vše zaplaceno z vlastních
prostředků obce,které byly našetřeny z přechozích období,tedy bez úvěru
a tedy dalších nákladů.V rámci ZTV bylo vybudováno:
<br> - přeložka vodovodu a vodovodní přípojky k jednotlivým parcelám
- připravena je splašková i dešťová kanalizace
- přeložka STL plynovodu a STL přípojky k jednotlivým parcelám
- veřejné osvětlení
- chodník u hlavní silnice I/19
- parkovací místa a příjezdová silnice
- propustek pod hlavní silnicí pro odvod přepadu z retenční nádrže <,>
<br> která zachytává dešťovou vodu ze silnice
<br>
<br>
<br> 4
<br> V lokalitě je celkem 6 stavební parcel,obsazeny jsou již 4 parcely,na které
jsou sepsány smlouvy o smlouvě budoucí a jejichž zájemci splnili
podmínky,tedy trvalý nebo dlouhodobý pobyt v obci bez vlastnictví
nemovitosti.Aktuálně jsou volné 2 parcely,cena za m2 činí 1000,-- vč.DPH <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/8034100

Meta

Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz