« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Schválený rozpočet obce na rok 2024 a SVR 2025-2027, plán investic pro rok 2024 a rozpočet SF

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet SF pro rok 2024.pdf [0,32 MB]
Schválený rozpočet Sociálního fondu obce Kamenný Újezd
na rok 2024
<br> obec VHČ CELKEM
<br> 100 000,00
Základní příděl do fondu 160 000,00 20 000,00 180 000,00
Úroky 50,00 0,00 50,00
PŘÍJMY CELKEM 160 050,00 20 000,00 180 050,00
<br> obec VHČ CELKEM
Příspěvek na penzijní a životní připojištění 57 000,00 0,00 57 000,00
Příspěvek na stravování 71 000,00 12 000,00 83 000,00
Příspěvek na zájezdy a dětské tábory 30 000,00 0,00 30 000,00
Příspěvek při životním jubileu 9 000,00 0,00 9 000,00
Příspěvek na zdravotní prostředky a služby 28 000,00 4 000,00 32 000,00
Vedení účtu 1 500,00 0,00 1 500,00
VÝDAJE CELKEM 196 500,00 16 000,00 212 500,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU (přebytek + / schodek -) -36 450,00 4 000,00 -32 450,00
<br> 67 550,00
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Kamenný Újezd č.j.ZO-12/VIII/2023 ze dne 20.12.2023
<br> Zveřejněno dne: 21.12.2023
<br> Sejmuto dne:
<br> PŘEVOD DO ROKU NÁSLEDUJÍCÍHO
<br> PŘÍJMY
Název položky Rozdělení
<br> Převod zůstatku z roku předchozího
<br> VÝDAJE
Název položky Rozdělení
Rozpočet obce na rok 2024 a SVR.pdf [0,24 MB]
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 AŽ 2027
<br> na rok 2025 na rok 2026 na rok 2027
<br> * 0000 0 0 Daňové příjmy a transfery 58 283 354,27 67 144 585,74 51 934 412,25 65 978 300,00 67 162 000,00 69 469 000,00 71 873 000,00
*2212 0 0 Silnice 0,00 5 000,00 3 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*2310 0 0 Pitná voda 583 847,50 700 000,00 428 945,00 750 000,00 800 000,00 900 000,00 1 000 000,00
* 3314 0 0 Činnosti knihovnické 18 048,54 20 000,00 13 089,57 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
* 3349 0 0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 250,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
* 3399 0 0 Ostatní činnosti v záležitostech kultury,církví a sdělovacích prostředků 26 640,00 57 000,00 50 600,00 60 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
* 3612 0 0 Bytové hospodářství 1 411 376,27 1 615 000,00 1 101 167,36 1 430 000,00 1 470 600,00 1 514 400,00 1 559 500,00 nájem bytů
* 3613 0 0 Nebytové hospodářství 475 056,08 285 000,00 128 899,32 260 000,00 255 000,00 260 000,00 260 000,00 nájem nebyt.Prostor
* 3631 0 0 Veřejné osvětlení 85 382,11 96 000,00 76 703,74 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
* 3632 0 0 Pohřebnictví 53 400,00 80 000,00 59 200,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
* 3635 0 0 Územní plánování 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* 3639 0 0 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 268 212,28 660 000,00 537 772,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
* 3722 0 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 800,00 10 000,00 5 700,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
*3723 0 0 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 3 248,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
*3725 0 0 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 394 383,00 400 000,00 273 341,80 450 000,00 455 000,00 460 000,00 465 000,00
*3745 0 0 Veřejná zeleň 66 307,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
* 3769 0 0 Ostatní správa v ochraně životního prostř...
Plán oprav a investic na rok 2024.pdf [0,34 MB]
Plán oprav a investic na rok 2024
Příloha č.1
<br> 2212 0,00 1 200 000,00 1 000 000,00
PD 200 000,00
<br> Křižovatka u Aquazony PD 200 000,00 250 000,00 300 000,00
<br> - chodník 2219 1 300 000,00
<br> - veřejné osvětlení 3631 600 000,00 80 000,00
<br> - kanalizace 2321 1 300 000,00
<br> Rozšíření Hřbitovní ulice 2212 5 000 000,00 100 000,00 1 500 000,00
<br> PD 150 000,00
<br> 500 000,00
<br> 25 000 000,00
<br> Výtlak kanalizace Doly - pod Laznou 6 000 000,00
<br> rekonstrukce kanal Pod Laznou 3 000 000,00
<br> ČSK Pod Laznou 1 600 000,00
<br> PD 100 000,00
<br> 1 000 000,00
<br> 1 200 000,00
<br> 3111 4 500 000,00
PD 150 000,00
<br> 30 000 000,00
<br> 500 000,00
<br> 500 000,00
<br> 1 815 000,00
<br> 400 000,00
<br> 100 000,00
<br> 300 000,00
<br> 2212 1 000 000,00
2219 1 000 000,00
<br> 3631 1 000 000,00
200 000,00
<br> 200 000,00
<br> 250 000,00
<br> 500 000,00
<br> 89 565 000,00 CELKEM 1 630 000,00 2 800 000,00 CELKEM 0,00
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Kamenný Újezd č.j.ZO-11/VIII/2023 ze dne 20.12.2023
Vyvěšeno: 21.12.2023
Sejmuto:
<br> 3613
<br> 3612
<br> 3113
<br> 3421
<br> Kontejner SD
<br> 3635
<br> Kotel byty MŠ
<br> Zeď mezi "Liškovinou" a č.p.680 3639
<br> Digitální technické mapy - DTM 3639
<br> CELKEM CELKEM
<br> Technika pro technickou správu 3639
<br> Fotovoltaika na MŠ
<br> Přístavba ZŠ (projekt a realizace)
PD + technické zajištění
<br> Herní prvky (Milíkovice,Kosov <,>
náves,Krasejovka)
<br>
<br> ČOV Kosov + Štilec (projekt <,>
příprava)
<br> 2310
<br> 2219
<br> OPRAVY
<br> s požadavkem na rozpočet (pol.51xx) bez požadavku na rozpočet (VHČ)
<br> 2212
<br> INVESTICE
<br> s požadavkem na rozpočet (pol.61xx) bez požadavku na rozpočet (VHČ)
<br> Rekonstrukce chatky
<br> Parkovací stání 5.května - projekt a
příprava
<br> Rekonstrukce kuchyňky
<br> Rozšíření a úpraa ul.Šumavská Oprava povrchu silnice
(Budovatelská)
<br> Elektrorozvod pro
karavany
<br> Čov Kamenný Újezd obnova
strojního zařízení
<br> 2321
<br> Oprava kanalizace v ul <.>
Plavnic...

Načteno

edesky.cz/d/8033640

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz