« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Usnesení ze 16. zasedání ZMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 16. zasedání ZMČ
Statutární město Brno
Městská část Brno-Žebětín
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
U s n e s e n í č.1 6 / Z 9
<br> z 16.zasedání Zastupitelstva městské části Brno -Žebětín <,>
konaného dne 18.12.2023
<br>
<br>
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
vyřazuje ze sledování:
<br> úkol č.1/15 z 15.zasedání ZMČ Brno-Žebětín konaného dne 18.12.2023 <,>
<br>
bere na vědomí:
<br> 7/16 informaci o skončení ředitelky MŠ Žabka ve funkci k 31.7.2024 <,>
8/16 termíny uzávěrek občasníku „Žebětín žije“ v roce 2024 <,>
13/16 zprávu předsedkyně finančního výboru (ústně) <,>
<br>
schvaluje:
<br> 3/16 Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se
<br> společností NEVAJGLUJ a.s,se sídlem Na Strži 1702/65,Praha <,>
9/16 Rozpočtové opatření č.16/2023 a č.17/2023 v předloženém znění <,>
<br> 10/16 odpisový plán MŠ Žabka na rok 2024 v předloženém znění <,>
11/16 odpisový plán ZŠ Brno,Otevřená 20a na rok 2024 v předložené podobě
12/16 - Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2024 po navýšení pol.8115 na 5 970 tis.Kč
<br> v příjmové části a § 3349 pol.5169 na 350 tis.Kč ve výdajové části,tj.po úpravě
příjmů a výdajů na částku 64 114 tis.Kč,dále rozpočet sociálního fondu a výši
poskytnutých dotací z rozpočtu MČ <,>
<br> - rozpočet Mateřské školy Žabka,Drdy 25 na rok 2024 včetně neinvestičního
příspěvku od obce ve výši 4 500 tis.Kč.<,>
<br> - rozpočet Základní školy Brno,Otevřená 20a na rok 2024 včetně neinvestičního
příspěvku od obce ve výši 8 112 tis.Kč <,>
<br> 15/16 Rozpočtové opatření č.18/2023 v předloženém znění <,>
16/16 Rozpočtové opatření č.19/2023 v předloženém znění <,>
<br> doporučuje:
<br> 1/16 ke schválení obecně závaznou vyhlášku SMB č.…,kterou se mění a doplňuje
<br> obecně závazná vyhláška SMB č.11/2017,o nočním klidu,ve znění pozdějších
vyhlášek s tím,že v příloze této vyhlášky stanovuje ponechat na rok 2024 tyto akce:
1.Pálení čarodějnic – v noci z 30.4.na 1.5.2024
<br> doba nočního klidu se vymezuje od 1:00 do 6:00 hod <.>
úze...

Načteno

edesky.cz/d/8031276

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz