« Najít podobné dokumenty

Obec Opočnice - Zápis z 11. zasedání OZ - 11.12.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Opočnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 11. zasedání OZ - 11.12.2023
Zápis z 11.zasedání Zastupitelstva obce Opočnice konaného dne 11.12.2023 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Opočnici
<br> Přítomni: J.Košvancová,Ing.Hladík,0.Simon,Ing.Pudil Najbrtová,Bc.Strejčková,Ing.Koldinský,J.Krejčík
<br> &%
<br> l.Zahájení a určení ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva <.>
<br> 3.Projednání prodloužení nájmu pozemků okolo hřiště <.>
<br> 4.Projednání změny nájemní smlouvy na obecní pole — J.Fiala
<br> 5.Stanovení ceny stočného pro rok 2024 <.>
<br> 6.Projednání změny nařízení vlády o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva <.>
<br> 7.Projednání a schválení uzavření dodatků ke smlouvě s firmou SOP Přelouč <.>
<br> 8.Projednání a schválení návrhu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Opočnice na rok 2024.9.Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Opočnice na rok 2024 <.>
<br> 10.Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024.l 1.Rozpočtové opatření č.7/2023.12.Informace obecního úřadu <.>
<br> 1.Zasedání zahájila paní starostka uvítáním přítomných a navržením ověřovatelů zápisu: pana Ing.Tomáše Hladíka a pana Jiřího Krejčíka <.>
<br> Usnesení č.94/2023: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing.Tomáše Hladíka a pana Jiřího Krejčíka <.>
<br> Hlasování: Pro 7,Proti O,Zdrželi se 0
<br> Dále paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem jednání.Usnesení č.95/2023: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje navržený program jednání.Hlasování: Pro 7,Proti 0,Zdrželi se 0
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva:
<br> a) Na minulém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady <.>
<br> b) Zastupitelstvo schválilo delegování zástupce na valnou hromadu firmy Vodovody a kanalizace Nymburk — pana Ing.Hladíka <.>
<br> c) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh nového uspořádání pozemků a změny katastrálních hranic a uza...

Načteno

edesky.cz/d/8026425

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Opočnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz