« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Platná cena vodného a stočného pro rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VODARNA_PLZEN_a.s._-_ceny_vodne_stocne_2024.pdf
C.dop.K02304702
pl:
2
<br> _nrthor správy
<br> DOŠLO: !9 - 12- 2023
<br> /?/; * / í / M
<br> Našezn.: K02304702
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXX XXXX
<br> XXXXXXX XXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: eva.bradova@vodarna.cz
Datum: 19.12.2023
<br> Vodárna ví
dz:
18.12.2023 14:58:17
<br> Plzeň
<br> DZ,e-mail,osobně
<br> Statutární město Plzeň,Magistrát města
Plzně
Odbor správy infrastruktury
Ing.Veronika Vítová,MBA,vedoucí OSI
Palackého nám.6
301 00 Plzeň
<br> Platná cena vodného a stočného pro rok 2024
<br> Vážená paní vedoucí <,>
<br> v souladu se zákonem č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,§ 36,odst.4 a 8 <,>
<br> si Vás dovolujeme požádat o seznámení veřejnosti s platnou cenou vodného a stočného pro rok 2024,a to
<br> vyvěšením na úřední desce.S platnou cenou vodného a stočného pro rok 2024 seznamte,prosím,i
<br> jednotlivé obvody města Plzně <.>
<br> Cena je platná na základě čl.28 odst.4.dodatku č.35 v plném znění ke smlouvě o nájmu,provozování a
<br> údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 15.1.2016 ve znění pozdějších dodatků <.>
<br> Současná cena vodného v Kč/m3 (bez DPH): 57,52 Kč
<br> Současná cena stočného v Kč/m3 (bez DPH): 35,63 Kč
<br> Celkem v Kč/m3 93,15 Kč
<br> Platná cena vodného v Kč/m3 (bez DPH) pro rok 2024: 61,81 Kč
<br> Platná cena stočného v Kč/m3 (bez DPH) pro rok 2024: 37,09 Kč
<br> Celkem v Kč/m3 98,90 Kč
<br> Dne 22.11.2023 byl Prezidentem republiky podepsán tzv.„konsolidační balíček'1 ve znění schváleném
<br> Poslaneckou sněmovnou a Senátem.Jeho součástí je navýšení DPH u vodného a stočného ze stávajících
<br> 10 % na 12 %.Dojde-li k dokončení legislativního procesu,tj.k uveřejnění ve Sbírce zákonů,stane se platným
<br> VODÁRNA PLZEŇ a.s <.>
Malostranská 143/2
326 OO Plzeň
<br> T +420 377413111
E mail@vodarna.cz
W www.vodarna.cz
IDDS ktuc iif
<br> Společnost je zapsána Bankovní spojení
u KS v Plzni,oddíl B,vložka 574 KB,Plzeň-město
IČ 25205625 ČÚ 6503311/0100
DIČ CZ25205625 1/2
<br>
<br>
<br>
Vodárnu
<br> a od 1.1.2024...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz