« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Schválený rozpočet na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený rozpočet MČ Brno - Žebětín na rok 2024
<br> Příjmy (v tis.Kč) požadavky na rok 2024
<br> 1 - daňové
<br> 1122 daň z příjmu právnických osob 202
<br> 1341 poplatek ze psů 220
<br> 1342 ubytovací poplatky 260
<br> 1343 poplatek za užívání veř.prostran.43
<br> 1361 správní poplatky 172
<br> celkem 897
<br> 2 - nedaňové
<br> 1019 - 2131 příjmy z pronájmu pozemku 36
<br> 2169 - 2212 sankce 170
<br> 3633 - 2139 pronájem plynovodu 439
<br> 3639 - 2132 příjmy z pronájmu ost.nemov.50
<br> 6171 - 2111 příjmy z poskyt.služeb a výr.180
<br> 6171 - 2139 příjmy z pronájmu majetku 100
<br> - 2420 splátka úvěru SK Žebětín 175
<br> 6310 - 2141 příjmy z úroků 700
<br> celkem 1 850
<br> 4 - dotace
<br> 4112 neinvest.dotace ze SR 2 506
<br> 6330 - 4137 neinvest.dotace od obce 43 902
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 2 205
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 215
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 65
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 194
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace přijatá od jiné městské části 80
<br> 6330 - 4251 investiční transfery přijaté od města 6 230
<br> celkem 55 397
<br> financování
<br> 8115 převody z vlastních fondů FRR 5 970
<br> Příjmy celkem 64 114
<br>
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> §2212-silnice
<br> 5137 drobný hmotný majetek 230
<br> 5139 všeobecný materiál 150
<br> 5154 el.energie 20
<br> 5169 nákup služeb 100
<br> 5171 opravy a udržování 200
<br> celkem 700
<br> §2219-ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 5011 platy zaměstnanců 700
<br> 5031 povinné poj.na soc.zabezp.200
<br> 5032 povinné zdrav.pojištění 100
<br> 5139 všeobecný materiál 165
<br> 5156 pohonné hmoty 150
<br> 5169 nákup služeb 140
<br> 5171 opravy a udržování 1 235
<br> 6121 budovy,stavby 100
<br> 6130 pozemky 500
<br> celkem 3 290
<br> §2321-odvádění odpadních vod
<br> 6121 budovy,stavby 2 300
<br> celkem 2 300
<br> §2341-vodní díla v krajině
<br> 5169 nákup služeb 70
<br> 5171 opravy a udržování 30
<br> 6121 budovy,stavby 600
<br> cel...

Načteno

edesky.cz/d/8020308

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz