« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Obecně závazná vyhláška obce Krychnov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Krychnov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obec Krychnov
Zastupitelstvo
obce Krychnov
Obecně závazná vyhláška obce Krychnov
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Krychnov se na svém zasedání dne 15.prosince 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
Obec Krychnov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad2§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br>
<br> Čl.2
Poplatník
Poplatníkem poplatku je3§ 10e zákona o místních poplatcích
<br>
fyzická osoba přihlášená v obci4Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince,(1.) kterému byl povolen trvalý pobyt,(2.) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,(3.) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo (4.) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců <.>
<br>
<br> nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br>
<br> Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodin...

Načteno

edesky.cz/d/8016131

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz