« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy - vlk obecný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna_vyhlaska_VLK.pdf [0,13 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-40101/ZP/2023-6
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
MOBIL: 725 560 755
E-MAIL: anovak@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 18.12.2023
<br> Počet listů: 2
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 1
Sp.znak,sk.režim: 246.5,A5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75
odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),v souladu s § 25 a § 172 odst <.>
1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
tímto
<br> zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst <.>
2 písm.a),b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů,v zájmu prevence
závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného
zdraví nebo veřejné bezpečnosti,výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50
odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na
území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko <,>
Orlické hory,Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu...
Navrh_opatreni_Verejna_vyhlaska_VLK.pdf [0,22 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-40101/ZP/2023-5
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
MOBIL: 725 560 755
E-MAIL: anovak@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 18.12.2023
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 246.5,A5
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný
orgán ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“) podle ustanovení § 77a
odst.4 písm.i) a k) a § 77a odst.5 písm.d) a o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 171
a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“)
<br> I <.>
<br> povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.a),b) a c) zákona v zájmu ochrany
volně žijících živočichů,v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku
a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti <,>
výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště
chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle § 14 odst.2 vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č.395/1992 Sb.a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený <,>
konkrétně výjimku ze zákazu rušit,chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného,kteří
budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu
problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací Ministerstva životního
<br>
<br>
<br> 2
<br> prostředí a Ministerstva zemědělství č.j.MZP/2023...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz