« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - Záměry města Brna R9/064

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB - Záměry města Brna R9/064
č.j.MMB/0572923/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr
<br> obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném
znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemků
p.č.2915/39 vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 489 m2
<br> p.č.2915/40 vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 156 m2
<br> p.č.2918/18 orná půda o výměře 4253 m2
<br> p.č.2923 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 194 m2
<br> p.č.2925 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 2928 m2
<br> vše v k.ú.Kuřim
<br> formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu 327.600 Kč a za podmínky splatnosti
<br> kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz)
<br>
2.směna pozemků:
<br> • p.č.7495/2 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 3976 m2
<br> • p.č.7495/50 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 4709 m2
<br> • p.č.7495/51 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 358 m2
<br> vše v k.ú.Židenice ve vlastnictví statutárního města Brna
<br>
<br> za pozemky:
<br> • p.č.823/1 zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr,o výměře 3097 m2
<br> • p.č.823/2 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 111 m2,jehož součástí je garáž bez čp/če
<br> • p.č.823/3 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 181 m2,jehož součástí je prům.obj.bez
<br> čp/če
<br> • p.č.823/4 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 393 m2,jehož součástí je prům.obj.bez
<br> čp/če
<br> • p.č.823/5 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 710 m2
<br> • p.č.823/6 zastavěná...

Načteno

edesky.cz/d/8013339

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz