« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Zpravodaj obce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpravodaj obce 2023
1
<br>
<br>
<br> čč.<.> 1177
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZZ oobbeeccnnííhhoo úúřřaadduu
<br> Pomalu máme za sebou rok 2023,a proto nastal čas na další číslo našeho zpravodaje.Tento rok se pro nás
<br> nesl na vlně příprav a realizace několika větších akcí.Tou první byla realizace obsáhlých výsadeb větrolamů <.>
<br> Tato akce byla společně s vybudováním retenční nádrže na Kozláku v režii Státního pozemkového fondu
<br> a financována z EU – z národního programu obnovy s podílem státního rozpočtu.Hodnota větrolamů činí cca
<br> 1,3 mil.Kč,hodnota retenční nádrže cca 15 mil.Kč.Obě díla byla následně bezplatně převedena obci <.>
<br> Velmi nás těší,že byla v letošním roce dokončena projektová dokumentace a vydána stavební povolení pro
<br> vybudování nové lokality k bydlení na pozemcích za bývalým mlýnem.V roce 2024 bychom tedy rádi vybrali
<br> dodavatele a zahájili stavbu.V souvislosti s tím se také připravuje projekt na chodník v úseku od křižovatky
<br> ke Kocourku,na realizaci bychom rádi získali dotaci <.>
<br> V letošním roce jsme pro velký zájem opět rozšířili kapacitu dětské skupiny o dalších šest míst na 24
<br> a i nadále využíváme náhradní místa.Jsme rádi,že DS funguje,a byla pro nás čest,že jsme byli v minulém
<br> roce osloveni,abychom v Parlamentu ČR prezentovali naši DS jako příklad dobré praxe,a mohli jsme tak
<br> předvést zákonodárcům i obcím,že to má smysl a není důvod se toho bát.Jsme rádi,že teď můžeme obcím <,>
<br> které se na nás obracejí,poskytnout pomoc,jež nám chyběla.Rádi bychom také touto cestou poděkovali paní
<br> Janě Stránské,která dětskou skupinu vedla od jejího počátku až do letošního dubna a věnovala jí spoustu času
<br> a péče.Paní Stránská DS neopustila zcela,nadále zde bude vyučovat děti angličtinu.Nyní jsme ji však
<br> požádali,zda by mohla naši obec zastupovat v rámci programu aktivit pro seniory v DSO POCIDLINSKO <.>
<br> Vedení DS převzala paní XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Na jaře letošního roku nám byla přislíbena dotac...

Načteno

edesky.cz/d/8003377

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz