« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Zpravodaj obce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpravodaj obce 2023
1
<br>
<br>
<br> čč.<.> 1177
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZZ oobbeeccnnííhhoo úúřřaadduu
<br> Pomalu máme za sebou rok 2023,a proto nastal čas na další číslo našeho zpravodaje.Tento rok se pro nás
<br> nesl na vlně příprav a realizace několika větších akcí.Tou první byla realizace obsáhlých výsadeb větrolamů <.>
<br> Tato akce byla společně s vybudováním retenční nádrže na Kozláku v režii Státního pozemkového fondu
<br> a financována z EU – z národního programu obnovy s podílem státního rozpočtu.Hodnota větrolamů činí cca
<br> 1,3 mil.Kč,hodnota retenční nádrže cca 15 mil.Kč.Obě díla byla následně bezplatně převedena obci <.>
<br> Velmi nás těší,že byla v letošním roce dokončena projektová dokumentace a vydána stavební povolení pro
<br> vybudování nové lokality k bydlení na pozemcích za bývalým mlýnem.V roce 2024 bychom tedy rádi vybrali
<br> dodavatele a zahájili stavbu.V souvislosti s tím se také připravuje projekt na chodník v úseku od křižovatky
<br> ke Kocourku,na realizaci bychom rádi získali dotaci <.>
<br> V letošním roce jsme pro velký zájem opět rozšířili kapacitu dětské skupiny o dalších šest míst na 24
<br> a i nadále využíváme náhradní místa.Jsme rádi,že DS funguje,a byla pro nás čest,že jsme byli v minulém
<br> roce osloveni,abychom v Parlamentu ČR prezentovali naši DS jako příklad dobré praxe,a mohli jsme tak
<br> předvést zákonodárcům i obcím,že to má smysl a není důvod se toho bát.Jsme rádi,že teď můžeme obcím <,>
<br> které se na nás obracejí,poskytnout pomoc,jež nám chyběla.Rádi bychom také touto cestou poděkovali paní
<br> Janě Stránské,která dětskou skupinu vedla od jejího počátku až do letošního dubna a věnovala jí spoustu času
<br> a péče.Paní Stránská DS neopustila zcela,nadále zde bude vyučovat děti angličtinu.Nyní jsme ji však
<br> požádali,zda by mohla naši obec zastupovat v rámci programu aktivit pro seniory v DSO POCIDLINSKO <.>
<br> Vedení DS převzala paní XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Na jaře letošního roku nám byla přislíbena dotac...

Načteno

edesky.cz/d/8003377

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz