« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Usnesení 2023 11 24

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 2023 11 24
OBEC HRADIŠTĚ
<br> Hradiště 15,258 01 Vlašim,tel.723932005,e-mail: obec.hradiste@tiscali.cz
Usnesení
<br> ze zasedání OZ Hradiště ze dne 24.listopadu 2023
Obecní zastupitelstvo po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv
<br> Určuje:
· Zapisovatelkou zápisu paní Hanu Zvárovou
· Ověřovatele zápisu XXXX XXXXXX Brožíka a Jiřího Prokopa
Schvaluje:
<br> · Program zasedání obecního zastupitelstva s tím,že se o každém navrhovaném bodu programu bude hlasováno samostatně
· Návrh Rozpočtový výhled na období 2024-2028
· Návrh Rozpočet na rok 2024 zveřejnit
· 5.rozpočtové opatření roku 2023
· Změnu Řádu veřejného pohřebiště Hradiště,a to jako jiné opatření obce
· Záměr č.3/2023 tj.nákup části pozemku č.p.893/2 a p.č.1392/1 v k.ú.Hradiště za cenu 50,00 Kč/m2 + 5 ks betonových panelů
· Od 1.1.2024 nový systém úhrady poplatku za komunální odpad
Počet svozů
koeficiet
Objem popelnice
Poplatek/rok
<br> 26
0,55
110
1 573,00
<br>
· Těžbu náletových dřevin
· doplnění zápisu ze dne 21.10.2022 bodu 3) odměna neuvolněného člena obecní zastupitelstva je 0,00 Kč/měsíčně <.>
Jmenuje:
<br> · HIK pro inventuru roku 2023
· DIK pro inventuru roku 2023
Bere na vědomí
· 4.rozpočtové opatření roku 2023,schválené dle Směrnice o rozpočtových pravidlech
· Zprávu o nákladech na provoz a správu vodovodního řadu pitné vody a ceně vodného 29,09 Kč/m3,tj.ve výši roku 2023
· Zprávu o výstavbě budovy OU Hradiště
· Zprávě o kontrole dětského hřiště a jeho opravě
· Zprávu o přípravě Adventu v obci Hradiště
· Vznesené podněty: pěší okruh kolem obce Hradiště,příjezdové cesty
V Hradišti 29.11.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/8002828


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz