« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DP_MO_P4_Socialni_skolske_zdravotni_2024.pdf
1/8 Dotační program v oblasti sociální,školské a zdravotní pro rok 2024 Městský obvod Plzeň 4 v souladu s usnesením ZMO P4 č.0049/23 ze dne 7.prosince 2023,vyhlašuje Dotační program v oblasti sociální,školské a zdravotní pro rok 2024 I.Účel,na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: a) sociální,školské a zdravotní neinvestiční činnosti vykonávané fyzickými nebo právnickými osobami,které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 (dále též jako „MO Plzeň 4“ či jako „MO P4“) nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit,popř.poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4; b) zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele v souvislosti s činnostmi žadatele ve smyslu písm.a) uvedeného shora.Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 22.1.2024 – 7.2.2024 do 12.00 hod.Lhůta pro rozhodnutí o žádostech: 21.2.2024 – 30.6.2023 Termín dosažení účelu poskytnuté dotace: 9.12.2024 Termín pro podání vyúčtování: 16.12.2024 do 12.00 hod.Rozdělovaná částka z rozpočtu MO Plzeň 4: 500.000,- Kč Důvod podpory stanoveného účelu: Rozvoj MO Plzeň 4 a aktivit občanů v MO Plzeň 4 Administrátor dotačního programu: XXXXXXX XXXXXXXXXX Tel.XXX XXX XXX,e-mail: seidlerova@plzen.eu II.Kritéria pro hodnocení žádosti a podmínky pro udělení dotace na projekt 1) Žadatelé a základní podmínky pro získání dotace: a) způsobilým žadatelem je fyzická a právnická osoba provádějící veřejně prospěšné činnosti s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR,která se zaregistruje do aplikace eDotace (https://dotace.plzen.eu) jako uživatel; b) nezpůsobilým žadatelem jsou pro účely tohoto dotačního programu příspěvkové organizace města Plzně a obchodní korporace,s výjimkou sociálního družstva; 2/8 c) žadatelem dále nemůže být subjekt,vyloučený dle směrnice QS 61-27 Magistrátu města Plzně - Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně (dále jen „Zásady“; Zásady jsou dostupné na webových stránkách: https://dotace.plzen....

Načteno

edesky.cz/d/8002323

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz