« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OOP - STAVMONTA -Patryzánská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_122-23-_zkr._STAVMONTA_Partyzanska-rekonstrukce_vodovodu.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
<br> odbor životního prostředí a dopravy
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> V Plzni dne: 07.12.2023
<br> Sp.zn.: UMO4/10697/23
<br> Č.j.: UMO4/17964/23 - D/122/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> magr@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
DOČASNÝ ZÁKAZ ZASTAVENÍ NA MÍSTNÍKOMUNIKACI
<br> III.TŘÍDY č.C6807 PARTYZÁNSKÁ
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor životního prostředí a dopravy,jako silniční správní
<br> úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a
<br> dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších předpisů,na základě
<br> návrhu právnické osoby STAVMONTA,spol.s r.o <.>,IČO 40525007,Hřbitovní 996/33,312
<br> 00 Plzeň,(dále jen „žadatel“),vydává z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci
<br> vodovodu,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í v o z i d e l
<br> z důvodu vyblokování parkovacích míst
<br>
<br>  na místní komunikaci č.C6807 Partyzánská,v Plzni
- kolmá parkovací stání v úseku podél objektu Partyzánská č.1159/1 <,>
<br> - podélná parkovací stání (oboustranně) a kolmo parkující vozidla v úseku křižovatky od
veřejně přístupné účelové komunikace č.X6805 neurčené ulice (úsek 8347) do slepé části
<br> křižovatky s ulicí Dítětova
<br>
<br>
<br>
<br> z důvodu: Rekonstrukce vodovodu (v rámci realizace akce „Rekonstrukce vodovodu
<br> Partyzánská ulice Plzeň“)
<br> v termínu: 7.12.2023 – 20.12.2023
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br>
<br> 1.V plném rozsahu bude dodrženo stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci Magistrátu města Plzně – Odboru dopravy,spis...

Načteno

edesky.cz/d/7995150

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz