« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2023
Obecní úřad Krychnov V Krychnově dne 8.12.2023
28002 Krychnov 57
<br> Svolání 5.zasedání zastupitelstva obce Krychnov
<br> V souladu se zákonem č.128 /2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
v platném znění,a s jednacím řádem zastupitelstva obce Krychnov <,>
svolávám 5.zasedání zastupitelstva obce Krychnov,které se bude konat
v pátek dne 15.12.2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Krychnově <.>
<br> Navržený program :
<br> 1./ Určení ověřovatelů zápisu,zapisovatele a zpracovatele usnesení z 5.zasedání
zastupitelstva obce ze dne 15.12.2023
2./ Schválení programu
3./ Schválení formy diskuse a hlasování
4./ Projednání zápisu z 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 21.9.2023
5./ Schválení rozpočtového výhledu na roky 2024-2029
6./ Schválení rozpočtu na rok 2024
7./ Schválení plánu inventur na rok 2023
8./ Schválení rozpočtového opatření zastupitelstva č.4
9./ Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
10,/ Schválení dohod o provedení práce u členů zastupitelstva
11./ Schválení objednávky poradenských služeb s Ing.Ondřejem Štěpánem
12./ Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Krychnov o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství č.1/2023
13./ Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Krychnov o místním poplatku ze psů č.2/2023
14./ Schválení dodatku č.2 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod
15./ Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.IV-12-6030814/VB/1 mezi obcí Krychnov a firmou ČEZ Distribuce,a.s <.>
16./ Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.IV-12-6030763/VB/1 mezi obcí Krychnov a firmou ČEZ Distribuce,a.s <.>
17./ Schválení dodatku č.1/2024 s firmou NYKOS a.s <.>
18./Informace o příkazu starosty k provedení inventarizace za rok 2023
19./ Informace o Novele nařízení vlády ze dne 30.11.2023,kterým se mění nařízení vlády č <.>
128/2000 Sb.o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,ve znění
pozdějších předpisů <.>
20./ Informac...

Načteno

edesky.cz/d/7989530

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz