« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - Záměry města Brna R9/062

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB - Záměry města Brna R9/062
č.j.MMB/0564199/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr
<br> obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném
znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.2927/23 trvalý travní porost o výměře 81 m² v k.ú.Žebětín
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 2.směna pozemku p.č.1601/2 zahrada o výměře 3 m² v k.ú.Chrlice ve vlastnictví
statutárního města Brna
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0564199/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3.prodej pozemku p.č.1688/110 – ostatní plocha o výměře 38 m²,v k.ú.Jundrov
ve vlastnictví statutárního města XXXX do výlučného vlastnictví fyzické osoby
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Ondráčková Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
dv.207,tel.542173549,e-mail: ondrackova.eva@brno.cz)
<br>
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí MO MMB
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2023-12-08T10:39:49+0100

Načteno

edesky.cz/d/7987202

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz