« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Oznámení zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cetin oznámení.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTEC KRÁLOVÉ
<br> stavební úřad Náměstí Republiky 1,289 03 Městec Králové
<br> Spisznačka: Výst/O4329/23 Městec Králové,dne 5.l2.2023 Č.j.: 05038/23/Výst/Kří
<br> Vyřizuje: lng.Křížová
<br> Tel: 325 643 403
<br> CETIN a.s.Ceskomoravská č.p.2510/19 190 00 Praha 9—Libeň
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Praha 9-Libeň <,>
<br> kterého zastupuje Pahk & XXXXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Jakoubka ze Stříbra č.p.781/44,Nové Sady <,>
<br> 779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"') podal dne 23.10.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> FTTx_P_NGA_V_NIOS_Dlouhopolsko_DLNYM1_OK
<br> liniová stavba technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů pro účel zavedení vysokorychlostní sítě internetu pomocí optického vlákna
<br> Stavba je součástí veřejné komunikační sítě síť elektronických komunikací,kde k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro přenos o elektronických komunikacích,není třeba dodávat ze strany žadatele souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou podle & 86 odst.2 písm.a) a % 184a odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),neboť v daném případě lze aplikovat část věty za středníkem tohoto ustanovení : " to neplatí,lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit" <.>
<br> Dle g 3 odst.1 Zákona č.184/2006 Sb <.>,o vyvlastnění,"(l) Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a XXX jestliže veřejný Zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.Vyvlastnění není přípustné,je- li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění Získat dohodou nebo jiným způsobem" <.>
<br> Stavba je součástí veřejné komunikační sítě síť elektronických komunikací.Jak vyplývá z výše uvedeného,účel vyvlastnění musí být stanoven zvláštním zákonem.Tímto zá...

Načteno

edesky.cz/d/7986500

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz