« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+S): Parkování v ul. Družby (Armyshop) proje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-12729.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 27.11.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/12729/23/Pr
<br> Č.j.: UMO4/17214/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> prokopova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
VÝZVA
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> které zastupuje: Městský obvod Plzeň 4,zastoupený starostou Tomášem Soukupem,IČO 00075370 <,>
<br> Mohylová 1139/55,Plzeň 4-Doubravka,312 00 Plzeň 12
<br> (dále jen „žadatel“) dne 28.8.2023 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Parkování v ul.Družby (Armyshop) projektová příprava
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.816/18,816/28,816/88,816/89,816/92,816/99
<br> v katastrálním území Doubravka <.>
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor stavebně správní a investic,Mohylová 55,312 00 Plzeň,jako
<br> stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,v jeho plném
<br> znění,a podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) shledal,že žádost nemá
<br> předepsané náležitosti,a proto podle § 94l stavebního zákona
<br> v y z ý v á
<br> žadatele,aby nejpozději do:
<br> 29.2.2024
<br> odstranil tyto nedostatky:
<br> Vzhledem k námitkám účastníků řízení,které byly podány SVJ Na Dlouhých 76,Plzeň dne 26.9.2023
<br> celkově prověřit předložený návrh,mimo jiné vyřešit v PD bezpečný pohyb chodců v řešeném území <,>
<br> včetně zamezení průjezdu vozidel po chodníku od Armyshopu směrem k obchodu Norma (ulice Na
<br> Dlouhých) atd.Námitky účastníků řízení byly žadateli předány.Upozorňujeme,že umístění zábrany –
<br> sloupku pro zamezení pohybu vozidel po chodníku podléhá projednání se správcem městského majetku
<br> (SPRÁVA VEŘEJ...

Načteno

edesky.cz/d/7986263

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz