« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Ceník vodné, stočné pro rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TZ Cena vody 2024 (1).pdf
Tisková zpráva 28.11.2023
<br>
<br> Vodné a stočné v okrese Hradec Králové v roce 2024
<br> Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.(VAK HK) oznámila svým odběratelům cenu
<br> za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2024.Představenstvo
<br> společnosti stanovilo jednosložkovou cenu vodného a stočného od 1.1.2024 na 146,73 Kč/m3 včetně
<br> 12% sazby DPH <.>
<br> Cena vodného a stočného se již od roku 2008 skládá z pohyblivé a pevné složky.Pohyblivá složka ceny
pro vodné a stočné pro rok 2024 bude 130,08 Kč/m3 včetně DPH,oproti roku 2023 vzroste o 16,67 Kč
za m3.Zvýší se i XXXX pevné složky,která je stanovena podle velikosti vodoměru.Například odběratel
v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 2 731,- Kč místo dosavadních 2 380,- Kč.Celkové
navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 12,7 % bez DPH oproti
cenám roku 2023 <.>
<br> „Příčina pro zvýšení ceny leží v plánovaných nákladech na nákup předané vody,materiálu a zejména
v nákladech na opravy našeho infrastrukturního majetku,které se oproti předchozímu roku zvýší
o 46 milionů korun.Důvodem je trvalá snaha provozovatele řádně pečovat o pronajatý majetek tak <,>
aby mohl i nadále sloužit v co možná nejlepším provozuschopném stavu.Od 1.ledna dochází rovněž
ze strany státu k navýšení DPH z 10 na 12 %“ řekl XXXX XXXX,ředitel společnosti VAK HK,a doplnil <,>
že … „díky úsporným projektům na ČOV Hradec Králové dojde v příštím roce ke snížení nákladů na
elektrickou energii a zemní plyn,přičemž ostatní položky nákladů na vodné a stočné jsou nižší nebo
nejvýše na úrovni meziroční průměrné inflace,která činila 14,3 %.I přes smluvní možnost
provozovatele navýšit cenu o inflaci,je výsledná cena,na základě vzájemného jednání,pod úrovní
inflace“ <.>
<br> I přes zvýšení ceny vodného a stočného nebude mít tato skutečnost významný vliv na výdaje
domácností.„Například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě,která platí vodné i stočné <,>
v...
Oznámení V+S 2024 (1).pdf
©,vunolom nunuznci --»"-"„_'.\" E :: K Mluví.a.s <.>
<br> \AK.<,>
<br> Úprava cen za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod
<br> Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod Královéhradecké provozní,a.s <.>
<br> Královéhradecká provozní
<br> Vážení odběratelé <,>
<br> dnem 1.1.2024 vstoupí v platnost nové ceny za dodávky pitné vody a za odvádění odpadních vod.Cena byla stanovena v souladu s platným cenon výměrem MF ČR a vyhláškou č.428/2001Sb.v platném znění a platí pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu provozované Královéhradeckou provozní,a.s.na základě smluv o nájmu a provozování svlastníky vodovodů a kanalizací.Cena na rok 2024 byla schválena rozhodnutím představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.dne 23.11.2023.Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5.12.2007 byla cena vodného a stočného stanovena ve dvousložkové formě <.>
<br> Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle norrnové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky:
<br> Pevné složky ceny pro vodné a stočné pro rok 2024
<br> Normová hodnota Normová hodnota Sazba V Kc za XXX Ka acita průtoku Qn průtoku QX - - Kategorie (mg/hod) vodoměru (ms/hod) vodoměru (m3/hod) bez DPH vcetne DPH 12 % podle normy ČSN podle normy ČSN,Odvádění,Odvádění ISO 40644 EN 14154'1+A1 Dodávka odpadních Dodávka odpadních pitné vody vod pltne vody vod A 1,5 0 3,5 0 6,3 1 204 1 234 1 349 1 382 B 3,5 3,5 10 6,3 16 2 475 2 535 2 772 2 839 C 10 10 40 16 63 6 040 6 187 6 765 6 929 D 40 40 150 63 250 19 625 20 101 21 980 22 513 Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné pro rok 2024 je v následující tabulce: Dodávka pitné a užitkové vody (vodné) Odvádění odpadních vod v Kč za 1 m (stočné) v Kč za 1 m3 bez DPH včetně DPH 12 % bez DPH včetně DPH 12 % 56,64 63,44 59,50 66,64
<br> celkem za vodné a stočné Kč bez DPH 116,14 celkem za vodné a stočné 130,08 Kč včetně DPH
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/7985366

Meta

Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz