« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument149_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument149_2023.pdf
1/5
<br> gm <.>,<.> :
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice úřad městského obvodu
<br> Oznámení
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrově řízení č.9/2023
<br> Druh práce:
<br> Charakteristika práce:
<br> Odbor:
<br> Doplňující informace: Předpoklady pro
<br> vznik pracovního poměru:
<br> Referent/ka místních kom unikací a veřejných zakázek v oblasti komunikací a dopravy
<br> — Zajišťuje opravy místních komunikací,chodníků,dopravního značení (svislého i vodorovného) na místních komunikacích,zároveň doplňuje chybějící značení a ostatní nemovitý majetek (např.náhrady chybějících kanálových vík) vsouladu s rozpočtem MOb Vítkovice.Vede pasporty dopravního značení.Likviduje vraky na komunikacích a veřejném prostranství.Řeší vypořádání náhrady škod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích <.>
<br> — Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku <.>
<br> — Příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu <.>
<br> Komunálních služeb a hřbitovní správy <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá
<br> — státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,— dosažení věku 18 let <,>
<br> — způsobilost k právním úkonům <,>
<br> — bezúhonnost <,>
<br> — zdravotní způsobilost <,>
<br> — ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Kvalifikační Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší předpoklady: odborné vzdělání <.>
<br> Jiné požadavky — znalost zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve pro vznik znění pozdějších předpisu <,>
<br> pracovního — orientace v zákoně č.340/2015 Sb <.>,o registru smluv,ve znění poměru: pozdějších předpisu <,>
<br> — orientace v zákoně 0.500/2004 Sb <.>,správní řá...

Načteno

edesky.cz/d/7982326

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
10. 04. 2024
10. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz