« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Návrh rozpočtu 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2024
Obec Hradiště
Hradiště 15,258 01 Vlašim I
mobil: 732 460 458
__________________________________________________________________________
IČO: 00508535 DIČ:CZ00508535 číslo účtu :0320057399/0800
účet zřízen u České spořitelny a.s <.>,pobočka Vlašim
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2024
<br> Par
Pol
Název
Schválený
rozpočet 2023
V tis.Kč
Plnění rozpočtu 2023
v tis.Kč
Návrh rozpočtu 2024
V tis.Kč
<br>
<br> Příjmy celkem
850,00
1 213,78
991,80
<br>
1xxx
Daňové příjmy
700,10
724,20
800,00
<br>
2xxx
Nedaňové příjmy
75,00
285,60
120,00
<br>
3xxx
Kapitálové příjmy
0,00
24,88
0,00
<br>
4xxx
Přijaté dotace
74,90
178,10
71,80
<br>
<br> Výdaje celkem
3 720,00
996,14
4 160,00
<br>
Tř.5
Běžné výdaje celkem
720,00
783 44
1 160,00
<br>
Tř.6
Kapitálové výdaje
3 000,00
200,00
3 000,00
<br>
<br> Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány
<br>
<br>
1031
<br> Pěstební činnost
10,00
38,00
30,00
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Oprava místních komunikací
70,00
70,00
270,00
<br> 2292
<br> Provoz veřej.silniční dopravy
8,12
8,12
8,00
<br> 2310
<br> Pitná voda
100,00
107,75
100,00
<br> 3113
<br> Základní školy
2,00
2,00
2,00
<br> 3399
<br> Ost.záležitosti kultury,sportu <,>
(věcné dary občanům)
7,00
7,00
7,00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
20,00
20,00
20,00
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj
20,00
30,00
20,00
<br> 37xx
<br> Odpadové hospodářství
55,00
63,00
60,00
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obce a veřejná zeleň
35,00
40,60
35,00
<br> 5511
<br> Požární ochrana-dotace Městu Vlašim
5,00
5,00
5,00
<br> 6112
<br> Zastupitelstvo obce
232,00
232,00
220,00
<br> 6118
<br> Volba prezidenta
0,00
24,39
0,00
<br> 6171
5xxx
Činnost místní správy
Běžné výdaje
149,88
140,13
376,00
<br>
6121
<br> stavby
3 000,00
200,00
3 000,00
<br>
6122
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 6310
<br> služby peněžních ústavů
6,00
6,00
7,00
<br> 6402
5364
Finanční vypořádání minulých let volba prezidenta vratka
0,00
2,15
0,00
<br>
<br>
Finanční vztahy k jiným osobám
<br>
<br>
<br> 5321
Neinvestiční...

Načteno

edesky.cz/d/7981201

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz