« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 11/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 11/2023 ze dne 5.12.2023
Obec Chraštice,okres Příbram 11/2023
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br>
Zápis č.11/2023
<br> z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
<br> (ze dne 20.11.2023 od 18:00 hodin)
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Hosté: ---
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Program:
X.Zahájení;
<br> X.Určení zapisovatele;
<br> 3.Schváleni programu;
<br> 4.Kontrola minulých usnesení;
<br> 5.Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Chraštice na rok 2024;
<br> 6.Schválení Návrhu rozpočtu obce Chraštice na rok 2024;
<br> 7.Schválení Návrhu rozpočtového výhledu obce Chraštice na rok 2024 – 2026;
8.Rozpočtové opatření č.12/2023;
9.Nabídka plastových dveří;
10.Schválení záměru pronajmout obecní prostory v budově č.p.2 v Chrašticích;
11.Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
<br> stavby;
12.Oznámení stávky ZŠ a MŠ Chraštice;
13.Závěr <.>
<br>
1.Zahájení
Místostarostka obce XXXXXX XXXXXXXX přivítala přítomné a zahájila jednání <.>
<br> X.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byla určen Ing.XXXXXX XXXXX <.>
<br> X.Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změněný program jednání <.>
<br> Pro: 5 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů
<br> 4.Kontrola minulých usnesení
Starostka obce provedla kontrolu minulých usnesení.Nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> 5.Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Chraštice na rok 2024
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chraštice na rok 2024 <.>
<br> Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí <.>
<br> 6.Schválení Návrhu rozpočtu obce Chraštice na rok 2024
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Chraštice na rok 2024 <.>
<br> Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva <.>
<br> Pro: 5 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů
<br>
<br> Obec Chraštice,okres Příbram 11/2023
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br> 7.Schválení Návrhu rozpočtového výhledu obce Ch...

Načteno

edesky.cz/d/7979830

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz