« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - ÚMČ Brno-Kohoutovice - Výběrové řízení, Kronikář/ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚMČ Brno-Kohoutovice - Výběrové řízení, Kronikář/ka
1
<br>
tajemník
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCBKOH/10555/2023
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
o vyhlášení výběrového řízení na pozici
<br> „Kronikář/ka“
<br> městské části Brno-Kohoutovice
<br>
Tajemník Úřadu městské části Brno-Kohoutovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
<br> kronikář/ka městské části Brno-Kohoutovice na dohodu o provedení práce s předpokládaným
<br> nástupem 1.2.2024 (nebo podle dohody)
<br>
<br> Platové ohodnocení: smluvní odměna
<br>
<br> Požadavky:
<br> - střední vzdělání s maturitní zkouškou,vyšší vzdělání a humanitní obory výhodou
- znalost veřejného života v městské části Brno-Kohoutovice
- dobré komunikační schopnosti a kvalitní písemný projev
- výborná znalost českého jazyka
- dobrá znalost práce na PC a v oblasti fotografování
- základní znalost legislativy ČR v této oblasti
- občanská a morální bezúhonnost
<br>
Náležitosti přihlášky:
<br> - název výběrového řízení
- jméno,příjmení,titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana)
- tel.kontakt,e-mailová adresa/ID DS uchazeče
- datum a podpis uchazeče
<br>
K přihlášce připojit tyto doklady:
<br> - strukturovaný profesní životopis
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení dle zákona
<br> o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb.a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
<br> 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
<br> údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/94/ES,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> - případně žádost o vrácení osobních materiálů a určení formy (obyčejnou listovní zásilkou <,>
doporučeně,osobně)
<br>
<br> Uzávěrka přihlášek: 20.12.2023 v 10.00 hodin
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Místo a způsob podání přihlášky:
<br> Písemné přihlášky,včetně požadovaných do...

Načteno

edesky.cz/d/7978369

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz