« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhopolsko 11.12.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 11.12.2023.pdf
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhopolsko
<br>
<br> Obecní úřad Dlouhopolsko v souladu s ustanovením Zákona o obcích č <.>
<br> 128/2000 Sb,§ 93 odst.1 a § 92 odst.1,oznamuje,že se bude konat zasedání
<br> Zastupitelstva Obce Dlouhopolsko,svolané starostkou obce <.>
<br> Termín konání: pondělí 11.prosince 2023 od 18,30 hodin
<br> Místo zasedání: zasedací místnost v budově bývalé školy,Poděbradská 5
<br>
<br>
<br>
<br> PROGRAM:
<br> - rozpočtové opatření
<br> - delegování pravomoci na starostku obce ve věci schválení rozpočtového
<br> opatření k 31.12.2023
<br> - schválení rozpočtu obce na rok 2024
<br> - schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2026
<br> - plán inventur 2023
<br> - stanovení inventarizační komise
<br> - schválení dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
<br> - schválení smlouvy o věcném břemenu pro ČEZ
<br> - schválení přípojky k vodovodnímu řadu
<br> - dotace spolkům
<br> - nájem bytu ve škole
<br> - oprava komunikace K Úvozu
<br> - veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování územního plánu obce
<br> - schválení zahájení výběrového řízení na stavební úpravy budovy školy
<br> - uzavření smlouvy s vybranou firmou na vybudování komunitního centra
<br> - schválení žádosti o dotaci na opravu pomníku padlých v první světové válce
<br> - schválení nákupu nového počítače a obnova softwaru pro obec
<br> - schválení nákupu techniky pro údržbu obce
<br> - schválení žádosti o dotaci
<br>
<br> - schválení dodatku ke smlouvě s obcí Radim
<br> - různé
<br>
<br> vyvěšeno: 4.12.2023
<br> sejmuto: 11.12.2023

Načteno

edesky.cz/d/7977677

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz