« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - ÚMČ Brno-sever - Výběrové řízení, referent/referentka hospodaření s majetkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚMČ Brno-sever - Výběrové řízení, referent/referentka hospodaření s majetkem
OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení č.40/2023
<br>
<br> Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení
<br> na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
<br>
<br> referent/referentka hospodaření s majetkem
<br>
Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> • komplexní zajišťování správy majetku,zejména pronájmu a pachtu nemovitého majetku
(příprava podkladů a projednání podmínek pronájmu/pachtu,zveřejňování záměrů
<br> pronájmu/pachtu,zpracování návrhů smluv a jejich evidence,kontrola užívání majetku <,>
<br> správa nájemného/pachtovného z nájemních/pachtovních smluv atd.)
<br> • příprava materiálů k nabytí majetku do vlastnictví města a svěření majetku města městské
části
<br> • příprava materiálů pro zápis do katastru nemovitostí a pro řízení o pozemkových úpravách
<br> • realizace účetních operací v rámci své agendy
<br> • příprava oprav majetku a podkladů pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv
<br> • zajišťování evidence a inventarizace majetku
<br> • vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku města svěřeného městské části
<br> • sestavování plánů správy majetku podle propočtů,sumarizací,výsledků inventur a potřeb
<br>
Platové podmínky: 9.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,další příplatky
<br> dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního
<br> volna,možnost práce z domova,karta Multisport,příspěvek na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč
<br> ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 14.000 Kč ročně na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou
<br> činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky,očkování proti infekčním
<br> onemocněním,dentální hygienu apod.)
<br>
<br> Termín nást...

Načteno

edesky.cz/d/7976995

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz