« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Bystřice - Návrh rozpočtu 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Bystřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2024
I.Příjmy
<br> POL
Třída 1 Daňové příjmy (daně dle RUD,poplatky) 7785
Třída 2 Nedaňové příjmy 120
Třída 3 Kapitálové příjmy (prodej pozemků) 0
Třída 4 Přijaté transfery 75,6
Příjmy celkem 7980,6
<br> II.Financování
<br> POL
8115 Zapojení úspor z minulých let 0
<br> Financování celkem 0
<br> III.Výdaje
<br> POL
Třída 5 Běžné výdaje 7880,6
z toho Dopravní obslužnost 34
<br> Rezerva na mimořádné situace 50
mzdy,SP,ZP,dohody,odměny zastup <.>,… 3069
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 100
z toho - nákup pozemků
<br> - vodní hospodářství
Výdaje celkem 7980,6
<br> V Malé Bystřici dne 30.listopadu 2023
<br> Zpracovala: XXXXXXXXXX XXXXX,účetní Starostka: XXXXX XXXXXXXX,Dis <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok XXXX bude zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů přede
dnem projednání na Zastupitelstvu obce Malá Bystřice dne 16.12.2023,zveřejnění bude trvat
do vyvěšení schváleného rozpočtu <.>
<br> Návrh rozpočtu obce Malá Bystřice na rok 2024
(v tis.Kč dle závazných ukazatelů)
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Malé Bystřice uplatnit písemně do 16.12.2023
do 12 hodin na Obecním úřadě Malá Bystřice nebo ústně při jeho projednávání na
Zastupitelstvu obce Malá Bystřice dne 16.12.2023 <.>

Načteno

edesky.cz/d/7974158

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Malá Bystřice
19. 02. 2024
14. 02. 2024
12. 02. 2024
08. 01. 2024
05. 01. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Malá Bystřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz