« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ - Slepá 22 - zábor komunikace - výměna prasklého skla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0551040_23_Slepa_22_-_vymena_praskleho_skla.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0552843/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0551040/2023/2 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> stanovisko pod č.j.: KRPB-239661-2/ČJ-2023-0602DI,ze dne 28.11.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Slepá ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace – výměna prasklého skla na ul.Slepá 22 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1 den v období 6.12.2023 – 30.12.2023.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <,>
<br> resp.uzavírce dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních k...
Vykres_Slepa_22_-_vymena_praskleho_skla.pdf
ZA
S
<br> ZA
S
<br> ZÓ
N
<br> A
C
<br> S
lepá
<br> Merh
auto
<br> va
<br> 22
<br> 20
<br> 18
<br> 19
<br> 17
<br> 12,5x
5 12,5
<br> x2
<br> B
28
<br> E
13/Term
<br> ín
:M
<br> IM
O
<br>
<br> V
O
<br> ZID
L
<br> A
S
<br> TA
V
<br> B
Y/
<br> E
8d
<br> B
28
<br> E
13/Term
<br> ín
:M
<br> IM
O
<br>
<br> V
O
<br> ZID
L
<br> A
S
<br> TA
V
<br> B
Y/
<br> E
8d
<br> B30
<br> Z2
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11b
<br> (symbol pěší)
<br> E13-PŘEJDĚTE NA
<br> PROTĚJŠÍ
<br> CHODNÍK
<br> PŘEJDĚTE
<br> NA
<br> PROTĚJŠÍ
<br> CHODNÍK
<br> E13-
CHO
<br> DNÍK
<br> UZA
VŘE
<br> N
<br> 20m
<br> CHO
DNÍK
<br> UZA
VŘEN
<br> 20
m
<br> IS11
b
<br> (sym
bol p
<br> ěší)
<br> zábor P.míst:62,5m²
zábor chodníku:25m²
<br> Z4d
<br> Z2
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> strana :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Slepá 22
výměna prasklého skla
<br> zábor P.míst a chodníku
<br> 1
<br> 230628
23.11.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
<br> č.j.: MMB /XXXX -
B28-osadit 7 dní předem
<br> - DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> pěší trasa :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
<br> zábor P.míst :
zábor chodníku :
<br>
Stránka 1
<br> 2023-12-01T09:14:05+0100

Načteno

edesky.cz/d/7972715

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz