« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, návrh OOP, návrh místní úpravy provozu na PK - MK III, ul. Výstavní, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0436928_23_5_Pril._vykres_1-Var.1_Vystavni_MIII.pdf
MK
-III <.>
<br> TŘ
ÍDY
<br> Vý
sta
<br> vn
í
<br> V 12a
INSTALOVAT
<br> 12
<br> 14
<br> 16
<br> 16
a 13
<br> 15
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 1:500
<br>
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> M.ZEMAN,DiS.M.ZEMAN,DiS.ING.J.NEŠPOR
<br> ŘÍJEN 2023
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> OPS 1-21,fáze A
<br> ING.M.PERNICA
<br> 1-VAR.1
<br> A3
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> SUL.VÝSTAVNÍ - MK
<br> ULICE VÝSTAVNÍ - MK
<br> SPIS.ZN.: 5400/OD/MMB/0436928/2023/2; vyřizuje P.Ryba
<br> POZNÁMKA
<br> Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65,TP133 a navazující platnou legislativou.�
<br> Zaparkovaná vozidla brání projetí s popelnicí na komunikaci k popelářskému vozidlu.�
<br> 2
<.> 0
<br> 5
<.> 5
<br> 4
<.> 4
<br> 1.5
0436928_23_5_Vystavni_MIII_nOOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0436928/2023/5 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0551664/2023/RY TEL./E-MAIL: 542 174 763,ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu v oblasti OPS 1-21 Rybářská na pozemní komunikaci –
<br> místní komunikaci III.třídy,ulice Výstavní,Brno – výzva k podání připomínek a námitek
<br> dotčených osob
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě objednávky statutárního města Brna,Magistrátu města Brna,odboru dopravy,ze dne
<br> 02.10.2023,zasláno dne 03.10.2023,pod č.j.: MMB/0448967/2023/RY,sp.zn.:
<br> 5400/OD/MMB/0436928/2023/2,obdržel dne 20.10.2023 návrh místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Výstavní,Brno,formou výkresu číslo: 1-VAR.1,pod
<br> názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „OPS 1-21,fáze A ULICE VÝSTAVNÍ – MK“ <,>
<br> datum: „ŘÍJEN 2023“,formát: „A3“,měřítko: „1:500“,číslo zakázky: „neuvedeno“,zpracovaný
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:60733098,Středisko dopravního inženýrství,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,639 00 Brno <.>
<br> MMB dne 31.10.2023,pod č.j.: MMB/0497422/2023/RY,spis.zn.: 5400/OD/MMB/0436928/2023/4,ze
<br> dne 26.10.2023,zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu – Policii České republiky,...

Načteno

edesky.cz/d/7972712

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz