« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB, Záměry SMB R9/061. schůze RMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB, Záměry SMB R9/061. schůze RMB
č.j.MMB/0549567/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr
<br> obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném
znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.umožnění přesahu stavby – balkónů – nad dvěma částmi pozemku p.č.1005 ostatní plocha <,>
ostatní komunikace o celkové výměře 4,1 m2 (2,62 m2 a 1,36 m2) a nad dvěma částmi
pozemku p.č.1114/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o celkové výměře 10,2 m2 (5,2 m2
a 5 m2),vše k.ú.Komárov
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0549567/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 2.prodej části pozemku p.č.391/1,zahrada,o výměře 191 m2,v k.ú.Tuřany
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
542173041,e-mail: navratil.tomas@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0549567/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> 3.směna pozemků p.č.7551/20,p.č.7551/22,p.č.7551/64 vše v k.ú.Židenice ve vlastnictví
statutárního města Brna za pozemky p.č.7551/61,p.č.7551/65,p.č.7551/66 vše v k.ú <.>
Židenice ve vlastnictví společnosti BAUMAT,spol.s.r.o <.>,sídlem,Kabátníkova 105/2,602 00
Brno,IČO: 48529753 pod podmínkou sjednání práva zpětné koupě statutárního města Brna
(dále jen "SMB") ve směnné smlouvě k pozemkům p.č.7551/20,p.č.7551/22,p.č.7551/64
vše v k.ú.Židenice včetně budov na nich stojících,které se směnou stanou jejich součástí
<br> na dobu 10 l...

Načteno

edesky.cz/d/7971730

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz